İSTATİSTİKLER

Sitemizde;26 kategori altında, toplam 721 Hayat hikayesi bulunmaktadır.

Sitemizdeki hayat hikayeleri toplam 2593381 defa okunmuş ve 1565 yorum yazılmıştır.

Adnan Menderes

Kategori Kategori: Devlet adamları | Yorumlar 6 Yorum | Okunma 10076 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 22 Aralık 2006 14:28:19

1899 yılında Aydın;da doğdu.Babası İzmirli Katipzade İbrahim Ethem Bey, annesi Aydınlı Hacı Alipaşazadeler;den Tevfika Hanımdır.Anne ve babasını küçük yaşta kaybetti.Onu anneannesi büyüttü.Tahsil hayatına İzmir İttihat ve Terakki Mektebi;nde başlayan Adnan Menderes, Kızılçulu Amerikan Kolejinde okurken misyonerlerle başı derde girdiği için çeşitli mercilere müracaat etti.Müracaat ettiği makamların birinin başında Celal Bayar vardı.Bayar;la böyle tanışmış oldu. Devamı »

Abdurrahman Dilipak

Kategori Kategori: Sanatçılar | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 1656 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 22 Aralık 2006 14:23:13

1949 Haruniye (daha önce Adanaya bağlı iken bu gün Osmaniyeye bağlı bir ilçe ve yeni adı: Düziçi) de doğdu. Annesinin adı: Fatma Pakize (Aksay), Baba adı Ali; 1 Aralık 1995 de Ankara'da, Asiye (Turgut) la evlendi. Çocukları Ali Osman(1976), Ahmet Taha(1981), Fatma Zehra(1983), Ahsen Büşra(1993). Devamı »

Abdi İpekçi

Kategori Kategori: Sanatçılar | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 1565 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 22 Aralık 2006 14:20:26

1929 senesinde İstanbulda doğdu Devamı »

Anton Pavloviç Çehov

Kategori Kategori: Sanatçılar | Yorumlar 1 Yorum | Okunma 3409 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 22 Aralık 2006 14:15:52

Her şey basit olmalıdır... Tümüyle basit... Teatral olmamaktır esas olan..."
A. Çehov
Anton Pavloviç Çehov eşsiz bir hikayeciydi. Ancak bu yazıya konu olmasını sağlayan, dünya edebiyatında hikayeciliği kadar ön plana çıkmasa da, oyun yazarlığıdır. Çehov'u tam olarak anlayabilmek için bu yazıda onun sadece hikayeciliğine ve oyun yazarlığına değil; doktorluğuna, tezgahtarlığına, gazeteciliğine; özetle tüm hayatına değineceğiz.
 Devamı »

2.DÜNYA SAVAŞININ NEDENLERİ GELİŞİMİ VE SONUÇLARI

Kategori Kategori: Tarihi olaylar | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 2217 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 22 Aralık 2006 14:11:55

1.Dünya Savaşının sonunda Almanya yenilmiş ve ağır koşullar içeren bir antlaşma yapmak zorunda bırakılmıştı. Devamı »

Adile Naşit

Kategori Kategori: Sanatçılar | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 3041 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 20 Aralık 2006 16:34:23

Ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Adile Naşit, 17 Haziran 1930da İstanbul da doğdu. Asıl adı Adile Keskinerdir. Tiyatro oyuncusu Amelya Hanım ile ünlü komedyen Naşitin kızıdır. Babasının ölümü üzerine öğrenimini yarım bırakarak, 1944 yılında İstanbul Şehir Tiyatrosu Çocuk Tiyatrosuna girdi. Herşeyden Biraz oyunuyla sahneye çıktı. Aynı yıl Halide Pişkinin grubuyla İstanbulda turneye çıktı. Daha sonra Muammer Karacanın tiyatrosuna girdi. 1948de komedi oyuncuları Aziz Basmacı ve Vahi Özle birlikte kurdukları toplulukta 1951 yılına kadar çalıştı. Yine 1948 yılında Lüküs Hayat filmiyle sinema oyunculuğuna başladı. 1950de, kendisi gibi tiyatorcu olan Ziya Keskiner ile evlendi. 1954te yeniden Muammer Karaca tiyatrosuna döndü ve 1960a dek burada çalıştı. 1961de, eşi Zİya Keskiner ve abisi Selim Naşit Özcan ile birlikte, Naşit Tiyatrosunu kurdular. Bu topluluğun dağılmasından sonra 1963te girdiği Gazanfer Özcan-Gönül Ülkü tiyatrosunda, 1975e kadar aralıksız olarak çalıştı. Devamı »

Abdülkadir Geylani

Kategori Kategori: Dini | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 2266 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 20 Aralık 2006 16:32:20

Büyük İslam alimlerinden ve evliyanın meşhurlarından. Künyesi Ebu Muhammed'dir. Muhyiddin, Gavsü'l-Azam, Kutb-i Rabbani, Sultan-ı Evliya, Kutb-u Azam gibi lakaplarla anılmaktadır. Babası Ebu Salih Musa bin Abdullah, annesi Fatıma binti Ebu Abdullah Ümmü'l-Hayr'dır. Babasının ismi kaynaklarda farklıdır. Peygamber efendimizin soyundan olup, hem seyyid hem şeriftir. 1077
(H. 471)de İran'ın Geylan şehrinde doğdu, 1166 (H. 561)da Bağdat'ta vefat etti. Kabri Bağdat'tadır.
 Devamı »

Abdullah Çatlı

Kategori Kategori: Tarihi kişiler | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 13405 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 20 Aralık 2006 16:27:59

1956 yılında Nevşehirde doğdu. Ülkücü militan.1977'de Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı, 25 Mayıs 1978'te de Ülkücü Gençlik Derneği Genel Başkan Yardımcılığı'na seçildi. Çok sayıda siyasi cinayet, bombalama, kahve taranması ve hapsten adam kaçırma olayının düzenleyicisi olmakla suçlandı. 11 Temmuz 1978'de Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Öğretim üyelerinden Doç. Dr. Bedrettin Cömert'in öldürülmesi olayının faili olarak Ankara 5. Sulh Ceza Mahkemesi'nce hakkında gıyabi tevkif kararı verildi.23 Ağustos 1978'de Sakarya ilinde 06 PD 137 plakalı otonun içinde Ülkücü Nevzat Bor ile birlikte yakalandı ve gözaltına alındı. ÜGD Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlunun "Ankara'nın her tarafında bomba patlatırız" tehdidi yüzünden serbest bırakıldığı da iddia edildi. Devamı »

2 Abdülhamit

Kategori Kategori: Devlet adamları | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 6527 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 20 Aralık 2006 16:25:26

Osmanlı padişahlarının otuz dördüncüsü ve İslam halifelerinin doksan dokuzuncusu.

Saltanatı: 1876-1908
Babası: Abdülmecid Han - Annesi: Tir-i Müjgan Sultan
Doğumu: 21 Eylül 1842 Vefatı: 10 Şubat 1918 Devamı »

Abdülhakim Arvasi

Kategori Kategori: Dini | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 2008 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 20 Aralık 2006 16:19:53

Abdülhakim Arvasi

Seyyid Abdülhakîm Arvâsî (r. aleyh) Son asırda yetişen, zahir ve batın ilimlerinde kamil ve dört mezhebin fıkıh bilgilerinde mahir, büyük alim ve ruh bilgilerinin mütehassısı büyük veli. Allahü tealanın emir ve yasaklarını insanlara anlatan ve kendilerine Silsile-i aliyye adı verilen büyük alimlerin otuz dördüncüsüdür. Babası Seyyid Mustafa Efendidir. 1865 (H. 1281)te Van'ın Başkale kazasında doğdu. 1943 (H. 1362)te Ankara'da vefat etti. Kabirleri Ankara yakınındaki Bağlum kasabasındadır. Devamı »

Abdülaziz Han

Kategori Kategori: Devlet adamları | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 2423 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 20 Aralık 2006 16:16:30

Osmanlı padişahlarının otuzikincisi ve İslam halifelerinin doksanyedincisi.

Saltanatı: 1861-1876
Babası: II. Mahmud Han- Annesi Pertevniyal Sultan
Doğumu: 8 Şubat 1830 Vefatı: 4 Haziran 1876
 Devamı »

Abdurrahman Şeref

Kategori Kategori: Devlet adamları | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 1934 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 20 Aralık 2006 16:05:34

Devlet adamı, tarihçi ve Osmanlı Devletinin son vakanüvisti. 1853'te İstanbulda doğdu. 1925'te öldü. İlk tahsiline Eyüp mahalle mektebinde başladı. Eyüp Rüşdiyesinde okudu. Bundan sonra 1873te Mekteb-i Sultaniyi yani Galatasaray Lisesini bitirdi. Mahrec-i Aklam adlı mektebe umumi tarih hocası oldu. Bu vazifesinden sonra da Mekteb-i Sultanide daha sonra da, Muallim Mektebinde umumi tarih hocalığı yaptı.Daha sonra Mülkiye Mektebine müdür oldu. Burada genel coğrafya, Osmanlı tarihi, İslam tarihi, istatistik ve ahlak dersleri okuttu. Sonra da Darülfünuna devletler tarihi hocası oldu. Pekçok yerde hocalık ve müdürlük vazifeleri yaptıktan sonra, Defter-i Hakani Nezaretine, Ayan meclisi üyeliğine, Maarif Nazırlığına tayin edildi. İki defa Maarif Nazırı oldu. Bu vazifesinin yanında telif edilen eserleri tetkik komisyonu üyeliği, vakanüvistlik, Tarih-i Osmani Encümeni Reisliği ve Ayan Heyeti ikinci reisliği gibi vazifeler verildi. Devamı »

Abdullah Cevdet

Kategori Kategori: Devlet adamları | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 1814 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 20 Aralık 2006 15:53:21

Osmanlı Devletinin son devirlerinde yaşamış siyaset adamı ve yazar. Jön Türkler hareketlerini başlatanlardan ve İttihad ve Terakki Cemiyetinin kurucularından. Babası Diyarbekir Birinci Tabur Katibi Ömer Vasfi Efendi olup, 9 Eylül 1869'da Arapkir'de doğdu. 1932'de İstanbul'da öldü.
İlk tahsilini Arapkir'de ve Hozat'ta yaptıktan sonra Mamüretü'l-Aziz (Elazığ) Askeri Rüşdiyesini bitirdi. Kuleli Askeri Tıbbiye İdadisinden de mezun olduktan sonra Mekteb-i Tıbbiyeye girdi. Biyolojik materyalist fikirlerin tesirinde kaldı. Dinin insan üzerindeki fonksiyonlarını inkar eden ve her şeyi madde ile açıklamaya çalışan materyalist görüşlere yer veren bazı eserler yazdı. Devamı »

Abdulkadir Aksu

Kategori Kategori: Devlet adamları | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 2084 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 20 Aralık 2006 15:50:41

Abdulkadir Aksu
İstanbul Milletvekili-AKP
DİYARBAKIR -1944, Muzaffer, Vedia - Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi - Almanca - Mülki İdare Amiri, Vali - Kaymakam, Malatya Emniyet Müdürü, Kahramanmaraş Vali Vekili, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı, Rize Valisi ve Belediye Başkanı, Merkez ve Gaziantep Valisi - XVIII, XX nci Dönem Diyarbakır Milletvekili - İçişleri, Devlet Eski Bakanı - Evli, 2 Çocuk. Devamı »

Kategoriler

Kategori Kategori: KATAGORİLER | Okunma 4086 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 20 Aralık 2006 15:47:18

Sitemizdedaha iyibir ulaşım için konuları kategorilere ayırdık mümkün olduğunca iyi bir düzenleme yapmaya çalışıyoruz fakat aradığınız kişiyi eyer bulamaz iseniz arama bölümünüde kullana bilirsiniz Devamı »

Abbas Vesim Efendi

Kategori Kategori: Bilim adamları | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 1825 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 20 Aralık 2006 15:38:16

Osmanlılar zamanında on sekizinci asırda yetişen, hekim, hattat ve astronomi alimlerinden. Kambur Vesim Efendi ve Derviş Abbas Tabib isimleriyle de bilinen Abbas Vesim Efendi, on yedinci yüzyılın sonlarında doğdu. 1760 (H. 1174) senesinde İstanbul'da vefat etti. Kabri Edirnekapı dışındaki kabristandadır. Devamı »

Abaka Han

Kategori Kategori: Devlet adamları | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 1857 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 20 Aralık 2006 15:35:41

İran-İlhanlı Devletinin ikinci hükümdarı. Zulmü ile meşhur olan Hülagunun oğlu. 1234 senesinde doğdu.Dedesi Cengiz Han ve babası Hülagu gibi kan dökücü ve zalim bir kimse olan Abaka Hanın çocukluğu ve gençliği, doğduğu yer olan Moğolistanda geçti. 1256 senesinde, babasıyla birlikte İrana geldi. Hülagunun 1258 senesinde Bağdatı yakıp-yıktığı ve sekiz yüz binden fazla müslümanı katlettiği sırada, onunla beraber bulundu. Babasının ölümü üzerine, hanedan temsilcileri tarafından hükümdarlığa seçildi. Hülagu, Bizans İmparatorunun kızını istemişti. Fakat kız yolda iken, Hülagu öldü. Abaka Han babasının yerine bu kızla evlendi. Devamı »

Yayınlarımız

Kategori Kategori: Site duyuruları | Okunma 3863 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 20 Aralık 2006 15:32:32

Yayınladığımız dökümanlar Devamı »

68 DÖNEMİ

Kategori Kategori: Tarihi olaylar | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 1488 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 20 Aralık 2006 15:28:40

1968 yılında Pariste meydana gelen öğrenci eylemleri, bu tarihe kadar görülmemiş bir düzeye ve etkinliğe ulaştı. Tüm Fransız toplumunu tepeden tırnağa sarstı ve etkileri diğer ülkelere kadar yayıldı. Nantes Üniversitesi 22 Martta öğrenciler tarafından işgal edildi. Ay boyunca Fransanın birçok şehrinde sürekli yürüyüş, toplantı, gösteri eylemleri sürdü. Dokuz milyon işçinin genel greve gitmesi ile işçi ve öğrenci eylemlerinin toplumu büyük bir güçle sarstığı görülüyordu. Öğrenciler, Sınıfsız Toplumistiyordu.

 Devamı »

DÜNYANIN YEDİ HARİKASI

Kategori Kategori: Tarihi yapılar | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 2444 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 20 Aralık 2006 15:06:48

MISIR PİRAMİTLERİ-BABİLİN ASMA BAHÇELERİ-ARTEMİS TAPINAĞI-ZEUS HEYKELİ-HALİKARNAS ANIT MEZARI-RODOS HEYKELİ-İSKENDERİYE FENERİ Devamı »

Sitemiz

Kategori Kategori: Site duyuruları | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 2655 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 20 Aralık 2006 12:16:46

Her kesin ve her şeyin bir hikayesi vardır düşüncesi ile yola çıkan sitemiz aralık 2006 tarihi itibari ile hizmete girmştir.
Sitemizde tarihten bu yana yaşamış insanların hayat hikayelerini bulacaksınız.
fakat hikaye kavramını sadece kişiler ile sınırlamıyor devletlerin,nesnelerin spor dallarınında geçmişten bu güne gelişlerindeki hihayelerini bulacaksınız.
kullnıcılarımızın istedikleri bulmaları dileklerimizle

Hayat-hikayeleri takımı Devamı »

15 Sayfada 721 haber kayytly.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

Arama ARAMA