İSTATİSTİKLER

Sitemizde;26 kategori altında, toplam 721 Hayat hikayesi bulunmaktadır.

Sitemizdeki hayat hikayeleri toplam 2355523 defa okunmuş ve 1557 yorum yazılmıştır.

Ahmet Haşim ( 1885 - 1933 )

Kategori Kategori: Sanatçılar | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 2910 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 17 Ocak 2007 21:05:32

1885 yılında Bağdat'ta doğdu. Babası memur olarak başka yerlerde bulunduğundan, çocukluğunu annesinin yanında geçirdi. 8 yaşında iken annesini kaybetti. Babası İstanbul'a yanına aldırıp, zayıf Türkçe'sini kuvvetlendirmek için Numune-i Terakki Mektebi'ne verdi.

Ahmet Haşim ( 1885 - 1933 )

1885 yılında Bağdat'ta doğdu. Babası memur olarak başka yerlerde bulunduğundan, çocukluğunu annesinin yanında geçirdi. 8 yaşında iken annesini kaybetti. Babası İstanbul'a yanına aldırıp, zayıf Türkçe'sini kuvvetlendirmek için Numune-i Terakki Mektebi'ne verdi.Ertesi yıl, yatılı olarak Galatasaray Sultanisi'ne yazdırdı.Galatasaray Sultanisi'ni bitirince, Reji İdaresi'nde memur oldu. Mekteb-i Hukuk'a kaydoldu. Bitiremeden ayrıldı. 1932 yılında tedavi için Frankfurt'a gitti. 1933 yılında İstanbul'da öldü.


Okul sıralarından 25 yaşına kadar yazdığı ilk şiirleri üslup, duyarlık, muhteva, tema ve mecazlar bakımından Servet-i Fünun şiirinin bir devamı gibidir. Ama o, bir taraftan, Sembolist Batı şiirinin istediklerini çok daha önceleri şiirleştirmiş bulunan Şeyh Galib'e yaklaşmakta, hayranlık duymakta ve değer vermektedir. İlk şiirlerinde şekil yönünden boukluklar ve aksaklıklar göze çarpar. Dil eski ve ağırdır. Yabancı söz ve tamlamalar oldukça çoktur. Bu şiirlerdeki parlak hayaller, mecazlar, kapalı duygular onun gelecekteki şiirinin müjdecileri gibidir. 1909 yılında Fecr-i Ati topluluğuna katılmış, Dergah ve Yeni Mecmua'da çıkan şiirleriyle asıl kişiliğini ortaya koymaya başlamış, sanat ve edebiyat çevrelerince benimsenmiştir.

"Göl Saatleri" kitabında topladığı şiirler, onun Fransız sembolist şairlerinin etkisi altıan girdiği dönemin şiirleridir. "Piyale" dönemi ve son şiirleri, onun klasik olgunluğa erdiği şiir çağıdır. Bu dönem, Dergah'a girişi, Yahya Kemal'in mısra anlayışı ile temasından sonra başlar. Kalıcı etkiden uzak, asıl yaratıcı şiirlerini, 1921 ile 1933 yılları arasındaki kısa dönemde vermiştir. Gene bu dönemde, eski ve ağdalı dilden ve tamlamalardan vazgeçmiş, açık, anlaşılır ve sade bir dille şiirler yazmıştır. Piyale'de Türkçenin bu en güzel şiirlerinden birkaçını bulabiliriz. Şiirlerinin hepsini aruz vezniyle yazmıştır. Tabiatı, onun güzelliklerini, çeşitli hal ve zamanlarını şiirleştirmiş, katı gerçekleri, kendine has mecazlarla yüklü hayal dünyasının süzgecinden geçirmiştir.


Şiir kitapları: Göl Saatleri (1921), Piyale (1928)

 

Bül Bül

Bir gamlı hazânın seherinde,
Isrâra ne hâcet yine bülbül?

Bil, kalbimizin bahçelerinde,
Cân verdi senin söylediğin gül.

Savrulmada gül şimdi havada,
Gün doğmada bir başka ziyâda.

 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdyrylabilir SayfaYazdır

Yorumlar


Henüz Yorum Yazylmamy?

Yorum YazınKalynYtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    

Arama ARAMA