İSTATİSTİKLER

Sitemizde;26 kategori altında, toplam 721 Hayat hikayesi bulunmaktadır.

Sitemizdeki hayat hikayeleri toplam 2377397 defa okunmuş ve 1557 yorum yazılmıştır.

BADMİNTON

Kategori Kategori: Spor | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 2484 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 17 Ocak 2007 21:27:07


Badminton, topun file üzerinden rakip alana atılması ve geri dönmesini sağlamak amacına dayanan bir spor dalıdır. Badminton kolayca öğrenilebilen, bay ve bayan bütün yaşlarda ömür boyu yapılabilen, ender sporlardandır

BADMİNTON

 Badminton, topun file üzerinden rakip alana atılması ve geri dönmesini sağlamak amacına dayanan bir spor dalıdır. Badminton kolayca öğrenilebilen, bay ve bayan bütün yaşlarda ömür boyu yapılabilen, ender sporlardandır. Şiddet içermemesi, oynaması ve seyredilmesinin zevkli olması nedeniyle, bayanların da büyük ilgisini çekmektedir. DÜNYADA BADMİNTON Badminton'un 2000 yıl öncesine kadar giden bir tarihi var. Önceleri Uzakdoğu'da (Çin) doğan bu spor, o yörede Battledore ve Poone adıyla bilinmekteydi. İngiliz subayları, bu oyunu Hindistan'dan Poona adıyla İngiltere'ye 1860 yıllarında getirdiler. 1860'ta Beauford Dükü'nün kızları "Battledore ve Shuttlecock" oyununu, Badminton Evi'nde ilk defa oynamışlardı. Badminton ismi bu salondan gelmektedir. J.L. Baldwin isimli sporcu, bu sporun kurallarını ilk koyan kişidir. 1870'li yıllarda ise Hindistan'dan dönen İngiliz subayları, Badminton'u J.L. Baldwin'in koyduğu kurallara göre yaygın olarak oynamaya başlamışlardı. 1893 yılında ilk defa İngiltere'de Badminton derneği kuruldu; bunu Amerika'da Milli Badminton Derneği'nin kuruluşu izledi. İlk Badminton Şampiyonası, 1898 yılında İngiltere'de erkekler arasında düzenlendi. Uluslararası Badminton Federasyonu (IBF) 1934'te kuruldu. Bugün IBF, 109 ülkenin Milli Badminton Federasyonu'nu esas üye olarak, 11 ülkeyi de geçici üye olarak kabul etmektedir. Bu sporda başarılı ülkeler Endonezya, Kore, Çin, Danimarka, İsveç, İngiltere ve Japonya'dır. Badminton, 1972 Münih Olimpiyatları'nda ve daha sonra 1988 Seul Olimpiyatları'nda gösteri sporu olarak oynandı. 1992 Barcelona Olimpiyat Oyunları'nda madalyalı sporlar programına dahil edilerek, olimpik bir spor dalı haline getirildi. OYUN ALANI (KORT) 1 Badminton kortu dikdörtgen şeklinde olup sınırları 4 cm enindeki çizgilerle belirlenir. 2 Çizgiler kolayca seçilebilen, tercihen beyaz ya da sarı renktedir. Uygun hızla giden bir tüytopun düşmesi gereken bölgeyi belirlemek için arka sınır çizgisinden 530 mm ile 570 mm uzaklığa sağ servis bölgesine, tekler sahasının içi kısmına doğru (40 mm x 40 mm) boyutlarında dört tane ilave işaret bulunur. Bu işaretler konulurken, çizgi kalınlıkları verilen ölçünün içine dahil edilir, başka bir deyişle arka sınır çizgisinin dışında 530 mm'den 570 mm'ye kadar, ikinci işaret için 950 mm'den 990 mm'ye kadar olacaktır. 3 Tüm çizgiler oyun alanına dahildir. 4 Çiftler oyun alanına yerleştirebilecek büyüklükte olan yan alanlara, yalnızca tekler için, arka sınır çizgisi şekline dönüşür. Direkler ya da onun yerine kullanılan dikey şeritler yan kenar çizgiler üzerine yerleştirilir. 2. DİREKLER 1 Direkler oyun alanının yüzeyinden 1.55 metre yüksekliktedir. Dik pozisyonda duracak kadar sert bir maddeden yapılır, fileyi 3 numaralı kuralda belirtildiği gibi gergin tutacak biçimde ve çiftler oyunlarının kenar çizgisi üzerine konulur. 2 Direklerin kenar çizgilerinin üzerine konulmasının mümkün olmadığı durumlarda, kenar çizgilerinin bulunduğu yeri belirlemek üzere bir yöntem kullanmak gerekir. Örneğin kenar çizgilere tutturulmuş ve dikey olarak filenin bağlarına tutturulan ince direkler ya da 40 mm enindeki bantlar kullanılabilir. 3 Çiftler oyun alanında direkler ya da onun yerini tutan bantlar, oynanacak oyunun tekler ya da çiftler maçı olduğu gözönüne alınmaksızın çiftler oyun alanının yan çizgileri üzerine yerleştirilir. 3. FİLE 1 File koyu renkte kaliteli bir iplikten yapılır ve file delikleri birbirine eşit 15-20 mm'lik karelerden oluşur. 2 Filenin yüksekliği 760 mm dir. 3 Filenin üst bölümünde içinden ip veya kordonun geçtiği iki katlı 75 mm genişliğinde beyaz bir bant yer alır. Bu bant içinden geçen kordonu çevreler. 4 Bu ip ya da kordon, direklerin tepesinden (gergin şekilde) sıkıca bağlanmaya uygun boyut ve ağırlıkta olmalıdır. 5 Filenin saha yüzeyinden yüksekliği, ortada bin 524 metre, çiftler çizgisi hizasında (üzerinde) ise 1.55 metredir. 6 Direklerle ağın ucu arasında hiç boşluk kalmamalıdır. Gerekirse filenin yanı boydan boya direklere bağlanmalıdır. TÜYTOP Telem İlkeler Tüytop doğal ya da sentetik malzemeden imal edilebilir. Ne tür malzemeden imal edilmiş olursa olsun, topun havadaki süzülüş özellikleri, ince bir deri tabakası ile kaplanmış mantar tabanlı, doğal kaz tüyünden mamul standart bir tüytopun genel özelliklerini yansıtmalıdır. İlkelerle ilgili olarak, Genel Biçim 1. Tüptopta bir taban üzerine tutturulmuş 16 tane tüy bulunmalıdır. 2. Tüylerin uzunluğu 64 mm. İle 70 mm arasında değişebilir, ancak bir tüytopta yer alan tüylerin hepsinin tabandan tüylerin uç kısmına kadar olan uzunlukları eşit olmalıdır. 3. Tüylerin uçlarının oluşturduğu dairenin çapı 58 mm. ile 68 mm arasında olmalıdır. 4. Tüyler, iplik ya da diğer uygun bir malzeme ile birbirine sıkı bir şekilde tutturulmalıdır. 5. Tüytopun tabanının üst bölümünün çapı 25 mm ile 28 mm arasında olmalı, aşağıya doğru yuvarlak bir şekil almalıdır. Tüytopun ağırlığı 4.74 ile 5.50 gr arasında olmalıdır. Sentetik tüytop 1 Etek bölümünde doğal tüyün yerini sentetik malzeme alır. 2 Taban 4.1.5 numaralı kuraldaki gibidir. 3 Sentetik topun boyutları ve ağırlığı, doğal toplardaki gibidir, Ancak özgül ağırlık farklılığı ve tüy ile sentetik malzemenin farklı özellikleri nedeniyle yüzde 10'a kadar bir sapma kabul edilebilir. Tüytop Hızının Denenmesi 1 Tüytopun hızının uygun olup olmadığının belirlenmesi için, oyun alanının tam geri sınır çizgisi üzerinde topla raketin buluştuğu kuvvetli bir kol altı atışı yapılır. Bu atışta topa yukarı doğru bir açı kazandırılarak ve top kenar çizgilere paralel olarak gönderilmelidir. 2 Uygun hızdaki bir tüytop karşı oyun alanının arka sınır çizgisinden en az 530 mm en fazla 990 mm içeriye düşmelidir. Değişiklikler 1 Yükseklik ya da iklimden kaynaklanan atmosfer koşullarının doğal tüytop kullanımını elverişsiz kıldığı durumlar. 2 Oyunun sağlıklı olması için özel durumlar söz konusu ise RAKET 1 Raketin belli başlı kısımları sap, örgülü alan, baş, şaft, boyun ve çerçeve olarak adlandırılır. 2 Sap, raketin oyuncu tarafından tutulmak üzere tasarlanmış kısmıdır. 3 Örgülü alan oyuncunun tüytopa vurduğu kısımdır. 4 Baş, örgülü alanı çevreler. 5 Şaft, sapı baş kısmına bağlar. 6 Boyun (eğer var ise) şaftı raketin baş kısmına bağlar. 7 Baş, boyun, şaft ve sapa hep birlikte çerçeve adı verilir. 8 Raketin çerçevesinin uzunluğu 680 mm'yi, eni ise 230 mm'yi geçemez. 9 Vuruşlarda raketin topa değdiği yüzey düz olup, birbirinin arasından dik olarak geçen, file gibi örülmüş ve bir çerçeveye tutturulmuş tellerden oluşur. Bu file deseni her tarafta eşit aralıklardan oluşmalı ve özellikle raketin orta bölümünde seyrek olmalıdır. 10 Raketin örgülü kısmının boyu 280 mm'yi, eni ise 220 mm'yi geçemez. Ancak bazen raketler, örgülü kısım boyun denen bölümü de kapsayacak şekilde tasarlanmış olabilir. Bu durumda uzatılmış örgülü alanın toplam uzunluğu 330 mm'yi geçemez. 11 Rakette:yalnızca ve özel olarak aşınmayı önlemek, titreşimi ortadan kaldırmak, ağırlığı yaymak ya da raketi bir kordonla oyuncunun eline tutturmak amacıyla kullanılan ve bu amaçlara uygun boyutta ve konumda bulunmak koşuluyla kullanılanlar dışında, rakete iliştirilmiş hiçbir nesne ve çıkıntı bulunmamalıdır ve oyuncunun raketin şeklini değiştirmesini sağlayacak hiçbir gereç bulunmamalıdır. ONAYLANMIŞ GEREÇLER Uluslararası Badminton Federasyonu, badminton oyununda kullanılan herhangi bir raket, tüytop, araç-gereç ve geliştirilen herhangi bir ön modelin şartnamelere uygunluğu ya da oyunlarda kullanılabilmesi hususunda ortaya çıkan tereddütlü konularda gerekli kararları almak yetkisine sahiptir. Federasyon bu yetkiyi kendi inisiyatifiyle kullanabileceği gibi, aralarında oyuncu, araç gereç imalatçısı ya da üye bir dernek veya onun bir üyesinin de bulunabileceği kişilerin başvurusu üzerine de kullanılabilir. OYUNCULAR 1 Oyuncu sözcüğü bir karşılaşmaya katılanların tümünü ifade eder. 2 Oyun, çiftlerde her yarı oyun alanında ikişer oyuncu, teklerde ise birer oyuncu ile oynanır 3 Servis kullanım hakkına sahip olan taraf, servis atan taraf, karşı taraf ise karşılayan taraf olarak adlandırılır. KURA ATIŞI (YAZI-TURA) 1 Oyuna başlamadan önce taraflar arasında kura atışı yapılır ve kazanan taraf Servis kullanma ya da karşılama önceliğine ve oyuna hangi yan alanda başlayacağına karar verir. 2 Kura atışında kaybeden taraf ise geri kalan seçeneği kullanacaktır. SAYI ALMA (PUANLAMA) 1 Aksi kararlaştırılmadığı sürece taraflar en çok üç set oynayacaklardır. 2 Yalnızca servis kullanan taraf sayı alabilir. 3 Tek erkekler ve çiftler karşılaşmalarında, 6 sayılı kuralda sözü edilen durum dışında, 15 sayısına ilk olarak ulaşan taraf seti kazanır. 4 Tek bayanlar karşılaşmalarında, 9.6 sayılı kuralda sözü edilen durum dışında, 11 sayısına ilk olarak ulaşan taraf seti kazanır. 5 Uzatmalar, Set skorunun 14-14 olduğu durumlarda (tek bayanlarda 10-10), ilk önce 14 sayısına (tek bayanlarda 10) ulaşan taraf seti 'uzatma' (6 sayılı kuralda zikredilen hususu) hakkına sahip olacaktır. Bu uzatma hakkı ancak yukarıda belirtilen sayıya erişildiği an ve bir sonraki servis atışı yapılmadan önce kullanılabilir. 6 Uzatmalar aşağıdaki şekillerde gerçekleştirilir. a. Durum 14-14 iken uzatmaya gidildiğinde 3 sayı. b. Durum 10-10 iken uzatmaya gidildiğinde 3 sayı 7.Seti kazanan taraf sonraki sette ilk servis atışını yapacaktır. YARIALAN DEĞİŞİMİ 1 Oyuncular aşağıda sayılan hallerde yarıalan değişimi yaparlar: a. Birinci setin bitiminde b. (Eğer oynanacak ise üçüncü set öncesinde ve c. Üçüncü sette, ya da tek set üzerinden yapılan maçlarda, önde giden taraf, - 11 sayılık sette 6. sayıya ulaşınca - 15 sayılık sette 8. sayıya ulaşınca 2. Oyuncular, kurala göre yan alan değişimi yapmayı ihmal etmişlerse hata anlaşıldığı anda yarı alan değişimi yapılır ve o andaki sayılar geçerliliğini korur. SERVİS 1. Hatasız servis atışı için a. Taraflar servis atışını gereksiz yere geciktirmeyeceklerdir. b. Servis kullanan ve karşılayan oyuncular birbirine çapraz servis içinde, ayaklarını bu servis alanlarını çevreleyen sınır çizgilerine basmayacak şekilde duracaklar ve servis atışı yapılıncaya dek gerek servis kullanan gerek karşılayanın her iki ayağının bir bölümü oyun alanının yüzeyine temas halindeyken hareketsiz kalacaktır. c. Tüytopun tamamı servis kullanan oyuncunun bel hizasından aşağıda bulunacak, tüytopa ilk vuruş taban kısmına dokunularak yapılacaktır. d. Tüytopa vuruş anında servis kullanan oyuncunun raketinin sapı raket başı, oyuncunun raket tutan elinden belirgin bir şekilde aşağıda olacak şekilde aşağıya doğru eğik olacaktır. e. Servis atışı başladıktan tamamlanıncaya kadar servisi kullanan oyuncunun raketi öne doğru hareketini sürdürmektedir. f. Tüytopun süzülüşü, servis kullanan oyuncunun raketinden çıkıp yukarı doğru bir ivme ile fileyi aşarak bir engelle karşılaşmadığı durumda, servis karşılayan tarafın servis bölgesine düşecek şekilde olmalıdır. 2. Oyuncular kendi bölgelerinde yerlerini aldıkları zaman, servis kullanan oyuncunun raketinin öne doğru ilk hareketi servis atışının başlangıcı kabul edilir. 3. Karşılayan oyuncu hazır olmadan servis atışı yapılmayacak, ancak servisi karşılayan oyuncu, servisi karşılamak için hamle yaparsa hazır olduğuna hükmedilecektir. 4. Servis atışı başladıktan sonra tüytopa raketle vurulması ya da tüytopun vurulmadan yere düşmesi (ıska geçilmesi) ile birlikte servis atışı gerçekleşmiş sayılır. 5. Çiftler karşılaşmasında, eşler rakip servis kullanan ya da karşılayan oyuncunun görüşünü engelleyecek herhangi bir konumda durabilirler. TEKLER KARŞILAŞMASI 1. Servisi kullanan oyuncu, bir setteki skoru çift bir sayı iken, sayı yapamadıysa ya da skorunu çift sayılı duruma getirmişse, oyuncular kendilerine göre sağ servis alanı içerisinde durmak suretiyle servis kullanırlar ya da karşılarlar. 2. Servis kullanan oyuncunun o setteki skoru tek sayı ise oyuncular kendilerine göre sol servis alanı içerisinde durmak suretiyle servis kullanırlar ya da karşılarlar. 3. Setin uzatılması durumunda 1 ve 2 sayılı kurallar uygulanırken, servisi kullanan oyuncunun elde ettiği toplam sayı esas alınır. 4. Bir hata yapılıncaya ya da tüytop oyun dışı kalıncaya dek, servis kullanan ve karşılayan tüytopa dönüşümlü olarak vururlar. 5. Servisi karşılayan oyuncu bir hata yapar ya da tüytop servisi karşılayanın yarıalanı yüzeyine temas ederek oyun dışı kalırsa, servis kullanan sayı elde etmiş olur. Servis kullanmış olan oyuncu, bu kez öteki servis alanından yeniden servis kullanır. 6. Servisi kullanan oyuncu bir hata yapar ya da tüytop servisi kullanan oyuncunun yan alanının yüzeyine temas ederek oyun dışı kalırsa, servis kullanmış olan oyuncu servis atmayı sürdürme hakkını yitirir ve hiçi bir oyuncu sayı almak sizin servis karşılamış bulunan oyuncu servis kullanma hakkını elde eder. ÇİFTLER KARŞILAŞMASI 1 Her setin başında ve servis kullanma hakkının taraflardan birine her geçişinde servis atışı sağ servis alanından yapılacaktır. 2 Servisi yalnızca servisi karşılamakla yükümlü olan oyuncu karşılayabilir. Karşılayanın eşi tüytopa vurur ya da tüytop ona değerse servisi kullanmış olan taraf sayı elde eder. Servis karşılandıktan sonra servisi kullanan tarafın oyuncularından herhangi biri topa vurabilir, daha sonra da servisi karşılayan oyunculardan herhangi biri topa vurabilir, daha sonra da servisi karşılayan oyunculardan herhangi biri. Oyun bu şekilde top oyun dışı kalıncaya dek karşılıklı vuruşlarla sürdürülür. Servis karşılandıktan sonra, oyuncular filenin kendi taraflarında kalan bölgesindeki herhangi bir yerden topa vurabilirler. Servisi karşılayan taraf hata yaparsa ya da tüytop servis karşılayan tarafın alanında yere temas edip oyun dışı kalırsa, servis kullanımı, olan taraf sayı alır ve servisi kullanmış olan oyuncu yeniden servis atışı yapar. Servis kullanan taraf hata yaparsa ya da tüytop servisi kullanan tarafın alanında yere temas edecek oyun dışı kalırsa, servis kullanmış olan oyuncu servis atışını sürdürme hakkını kaybeder ve her iki taraf da sayı elde etmemiş olur. Herhangi bir setin başında servis kullanmış bulunan oyuncunun tarafı o sette, skora artıramadığı ya da çift sayı yaptığı zaman söz konusu oyuncu sağ servis alanından servis atacak ya da bu alanda servis karşılayacaktır. Tersi durumda sol servis alanını kullanacaktır. Herhangi bir setin başında servis karşılamış bulunan oyuncunun tarafı o sette, skoru artıramadığı ya da çift sayı yaptığı zaman söz konusu oyuncu sağ servis alanında servis karşılayacak ya da bu alanda servis atacaktır. Tersi durumda sol servis alanını kullanacaktır. Eşler içinse bu uygulamanın tersi yapılır. 3. Servis kullanma hakkı herhangi bir sette, birbirini izleyen biçimde, başlangıç servisini kullanan oyuncudan başlangıç servisini karşılayan oyuncuya geçer, bu oyuncudan sonra eşine geçer, ondan rakip tarafın oyuncularından birine ve daha sonra onun eşine geçer ve bu şekilde sürer. 4. Hiç bir oyuncu sırası gelmeden servis kullanamaz, sırası gelmeden servis karşılayamaz ya da aynı sette peş peşe iki servis karşılayamaz. 5. Kazanan takımın oyuncularından herhangi biri bir sonraki sette ilk servis atışını kullanabileceği gibi kaybeden tarafın herhangi bir oyuncusu karşılama yapabilir. SERVİS BÖLGESİ YANLIŞLIKLAR 1 Oyuncular aşağıda sayılan durumlarda servis alanı yanlışlığı yapmış kabul edilirler. a. Sırası gelmeden servis kullanılması, b. Yanlış servis bölgesinden servis atılması ya da c Yanlış servis bölgesinde durarak, servis karşılamaya hazırlanması ve servisin kullanılmış olması 2. Servis bölgesi yanlışlığı yapıldığında: a. Yanlışlığın bir sonraki servis atışı yapılmadan önce fark edilmesi halinde, taraflardan yalnızca biri pozisyon hatası yapmış ve hata yapan taraf o ralliyi kaybetmişse (hatalı pozisyondan avantaj sağlamamışsa), pozisyon düzeltilemez. Aksi halde servis tekrarlarına hükmedilir. b. Yanlışlık bir sonraki servis atışından önce fark edilemediyse, pozisyon hatası düzeltilmez. 3. Servis bölgesi yanlışlığının düzeltilmesi söz konusu değilse, oyuncuların yeni servis alanları (gerektiğinde yeni servis sırası da) değiştirilmeksizin oyuna devam edilir. 4. Servis bölgesi yanlışlığının düzeltilmesi söz konusu değilse, oyuncuların yeni servis alanları (gerektiğinde yeni servis sırası da) değiştirilmeksizin oyuna devam edilir. HATALAR Şu durumlar 'hata' olarak kabul edilir. 1. Servis atışı nizami değilse 2. Servis atan oyuncu atış sırasında topu ıskalarsa 3. Servis atıldığında tüytop fileye takılır ve tepesinde asılı kalırsa ya da fileyi aştıktan sonra rakip sahada fileye takılırsa 4. Oyun esnasında eğer tüytop a. Oyun alanının sınır çizgilerinin dışına düşerse, b. Filenin arasından ya da altından geçerse, c. Filenin öbür tarafına geçmezse, d. Çatıya, tavana ya da yan duvarlara değerse, e. Oyuncunun kendisine ya da formasına değerse, f. Oyun alanının yakın çevresi dışında kalan bölgede bir kişiye ya da nesneye değerse (spor salonunun yapısal özelliklerinin gerektirdiği durumlarda, yerel badminton yetkilisi, üye olduğu federasyonun sahip olduğu veto hakkına saklı kalmak kaydıyla, tüytopun bir engele değmesi durumunda uygulanacak kuralları bir yönetmelikle belirler.) 5. Oyun esnasında, tüy topla temasın başlangıç noktası filenin vuruşu yapan oyuncunun tarafında gerçekleştirilmemişse (Ancak, vuruş esnasında vuruşu yapan oyuncunun raketi filenin üzerinden aşarak topun peşinden hareketlerini sürdürebilir.) 6. Tüytop oyunda iken eğer oyunculardan biri: a. Fileye ya da onu tutan direklere raketiyle, vücuduyla ya da formasıyla değerse, b. Rakibin oyun alanına, file üzerinden raketiyle veya bedeniyle tecavüz ederse, c. Rakibini engelleyecek ya da dikkatini dağıtacak şekilde, rakip oyun alanı file altından raketi ve bedeni ile ihlal ederse, d. Rakibin nizami vuruş yapmasını, tüytopa file üzerinden vurarak engellerse 7. Oyun esnasında bir oyuncu kasıtlı olarak bağırmak ya da el kol hareketleri yapmak veya benzeri hareketlerle rakibinin dikkatini dağıtırsa, 8. Oyun esnasında, eğer tüytop: a. Rakette takılı kalıp, vuruş yapılırken raketten kurtulursa, b. Aynı oyuncu tarafından üst üste iki kez topa vurulursa c. Peş peşe bir oyuncu ve eşi tarafından vurulursa, d. Oyuncunun raketine değdikten sonra arkaya doğru yoluna devam ederse, 9. Eğer oyuncu ısrarlı ve saldırgan davranış ve yüz kızartıcı eylemlerden dolayı ceza aldıysa. SERVİS ATIŞININ TEKRARLANMASI (LET KARARI) Başhakem veya (onun bulunmadığı durumlarda) oyuncu tarafından oyunu durdurma kararı verilmesi durumudur. 1. Durdurma kararı herhangi bir beklenmedik bir durum ya da kaza hallerinde verilebilir. 2. Eğer tüytop servis atışı dışında, fileye takılıp asılı kalır ya da fileyi aştıktan sonra fileye takılı kalırsa oyun durdurulur. 3. Servis atışı sırasında hem atan hem de karşılayan oyuncu aynı anda hata yaparsa oyun durdurulur. 4. Eğer servis kullanan oyuncu, karşılayan taraf hazır olmadan atış yaparsa oyun durdurulur. 5. Oyun esnasında tüytop parçalanıp taban kısmı tamamen toptan ayrılırsa, oyun durdurulur. 6. Çizgiye hakemi topun düştüğü yeri göremediyse, baş hakem de karar veremiyorsa oyun durdurulur. 7. Oyunun durdurulduğu durumlarda, son servis atışı geçerli sayılmayacağından, servis atmış olan kişi servisi tekrarlar. TÜYTOPUN OYUN DIŞI OLDUĞU DURUMLAR Top, şu durumlarda oyun dışı kabul edilir: 1. Fileye çarpıp orada ya da tepede asılı kalırsa, 2. Fileye ya da direğe çarptıktan sonra, topa vuran oyuncunun kendi yarı alanının zeminine doğru inişe geçtiği hallerde, 3. Oyun alanının yüzeyine çarpınca, 4. Hata ya da let karan verildiği zaman OYUNDA DEVAMLILIK, KURAL DIŞI DAVRANIŞLAR, VERİLECEK CEZALAR 1. Oyun ilk servis atışlarından maçın bitişine kadar aralıksız devam edecektir. 2. Ancak, Uluslararası Badminton Federasyonunun onayladığı karşılaşmalarda, ve oyuncuların elinde olmayan koşulların gerektirdiği durumlarda, başhakem oyuna gerekli gördüğü süre boyunca ara verebilir. Bu durumda mevcut skor aynen korunur ve oyun kaldığı yerden devam eder. 3. Hiçbir koşulda bir oyuncunun soluğunu ve gücünü toplaması ya da taktik ve tavsiye alması amacıyla oyun durdurulamaz. 4 Hiçbir oyuncunun oyun sırasında taktik ve tavsiye almasına izin verilmez. 5. Oyun sona ermedikçe hiçbir oyuncu başhakem onayı, izni olmadan oyun alanını terk edemez. 6. Oyundaki duraklamalar konusunda karar verme yetkisine sahip tek kişi başhakemdir. 7. Bir oyuncu şu hareketlerden kaçınmalıdır. a. Kasıtlı olarak oyunda duraklamalara yol açmak, b. Kasıtlı olarak tüy topun hızına müdahale etmek, c. Saldırgan davranışta bulunmak. d. Badminton kurallarında yer almayan kural dışı davranışlarda bulunmak. 8. Başhakem kurallara uyulmadığı takdirde şu cezaları uygular: a. Kurallara uymayan tarafa uyarı cezası vermek. b. Daha önce uyarıda bulunmuşsa suçlu tarafa hata puanı vermek; ya da, c. Kural ihlallerinin ve centilmenlik dışı davranışların devama halinde suçlu tarafa puan cezası verip, durumun derhal oyuncuları diskalifiye etme yetkisine sahip olup turnuva başhakemine (refree) bildirmek. 9. Turnuva başhakeminin görevlendirilmediği durumlarda oyuncuları diskalifiye etme yetkisi turnuva sorumlusuna aittir. SAHA GÖREVLİLERİ VE BAŞVURULAR 1. Turnuva başhakemi, turnuvada oynanan tüm karşılaşmalardan sorumlu olup, tam yetkilidir. 2. Başhakem görevlendirildiği oyundan, oyun alanından ve yakın çevresinden sorumludur. Başhakem, turnuva başhakemine rapor vermekle yükümlüdür. Turnuva başhakeminin bulunmadığı durumlarda, başhakem raporunu sorumlu yetkiliye verir. 3. Servis kullanan oyuncu tarafından servis hatası yapıldığında, servis hakemi bağırmak suretiyle hatayı duyurur. 4. Çizgi hakemi, topun "içeride" ya da "dışarıda" olduğunu işaretiyle belirler. Başhakem şunları yapmakla yükümlüdür: 5. Badminton kurallarının benimsetilip uygulanmasını sağlamak; oyunculardan herhangi bir talep gelmeden "hata" ya da "let" duyurusunu yapmak. 6. Bir sonraki servis atışı yapılmadan önce, ortaya çıkan tartışmalı konularla ilgili başvuruları karara bağlamak. 7. Oyuncu ve izleyicilerin oyunun gidişatından ve skorundan haberdar olmalarını sağlamak. 8. Turnuva başhakemine danışarak çizgi veya servis hakemlerini görevlendirmek ya da değiştirmek. 9. Servis veya çizgi hakemlerinin kendi sorumluluk alanlarında verdikleri kararları tanımak. a. Saha hakemlerinde eksiklik varsa onların görevlerinin yerine getirilmesini sağlayacak düzenlemeler yapmak b. Görevli hakemler pozisyonu görememiş olup karar verecek durumda değillerse onların yerine karar vermek ya da servis tekrarı, "let" yaptırmak. 10. Oyunun askıya alınması konusunda karar vermek. 11. Kuralla ilgili durumları not alıp bu konuda turnuva başhakemine rapor vermek. 12s. Eğer taraflar tatmin olmamışlarsa, onların başvurularına sadece kurallara ilişkin olmak kaydıyla turnuva başhakemine iletmek. (Bu tür başvurular bir sonraki servis atışı yapılmadan önce ya da eğer setin sonunda yapılmışsa ilgili karar başvuruyu yapan taraf oyun alanını terk etmeden önce yapılmalıdır.)
 | Puan: 4 / 3 Oy | Yazdyrylabilir SayfaYazdır

Yorumlar


Henüz Yorum Yazylmamy?

Yorum YazınKalynYtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    

Arama ARAMA