İSTATİSTİKLER

Sitemizde;26 kategori altında, toplam 721 Hayat hikayesi bulunmaktadır.

Sitemizdeki hayat hikayeleri toplam 2397328 defa okunmuş ve 1557 yorum yazılmıştır.

AHMED HAŞİM

Kategori Kategori: Sanatçılar | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 1613 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 18 Şubat 2007 15:02:38

Türk şairi ve edibi(bağdat 1883-istanbul 1933).Alüsizadeler diye tanınan ıraklı,bir çok alim ve şair yetiştirmiş eski bir aileye mensubtur.Küçük yaşlarında annesini kaybetti.1885'te babası Arif Hikmet onu istanbula getirdi.

AHMED HAŞİM

       Türk şairi ve edibi(bağdat 1883-istanbul 1933).Alüsizadeler diye tanınan ıraklı,bir çok alim  ve şair yetiştirmiş eski bir aileye mensubtur.Küçük yaşlarında annesini kaybetti.1885'te babası Arif Hikmet onu istanbula getirdi.Galatasaray sultanisine verdi.Bu yabancı çevrede Haşim içine kapalı ,hayalperest bir delikanlı oldu.Dicle kıyısında annesiyle beraber olduğu yılları hatıralarını canlandıran Şiir-i kamer başlıklı şiirlerine bu yıllarda başladı.Fransız sembolistlerinin tesiri altında kaldı.İlk şiirlerini 1901 yılında Mecmua-i Edebiye'de yayımladı.1907'de Galatasarayı bitirince reji idaresinde çalıştı.İzmir sultanisi Fransızca öğretmeni oldu.1909'da teşkkül eden Fecr-i Ati edebiyat topluluğuna katıldı.Maliye nezareti tercümanı olarak İstanbul'a yerleşti.Tanınmış dergilerde göl saatleri ve şiir-i kamerler'i(ay şiirleri)neşretti.Birinci dünya savaşına katıldı.Savaş dönüşü osmanlı bankasına girdi.Güzel sanatlar akademisinin estetik ve mitoloji öğretmenliğine tayin oldu.1921'de, o zamana kadar yazdığı şiirleri göl saatleri adı ile bastırdı.1924'te Parise gitti.1926'da ikinci şiir kitabı olan Piyale'yi yayımladı.Dergah dergisinin  ilk sayısında çıkan  'Bir Günün Sonunda Arzu' adlı kapalı şiiri dolayısıyla şairin leh ve aleyinde  yazılar çıkmıştı.Haşim şiirde Mana başlıklı bir yazı ile cevap  vererek şiir görüşünü ortaya koydu.Aynı yazıyı Piyale kitabının baş kısmına aldı.Haşim'e göre şiir:Bir hikaye değil,sessiz bir şarkıdır.Şair ne  bir hakikat habercisi, ne bir belagatli insan,ne de bir vaz-ı kanundur.Şiirin lisanı, nesir gibi anlaşılmak için değil fakat duyulmak üzere  vücut bulmuş musiki ile söz arasında sözden çok musikiye yakın mutavassıt bir lisandır.Haşim'in şiirlerini ilk gençlik şiirleri,şiir-i kamer,göl saatleri,piyale olmak üzere  başlıca dört  devreye ayırmak mümkündür.Servetifünun üslubunda yazılan ilk gençlik denemeleri Haşim kitabına almamamıştır.Şiir-i kamer'de haşim,empresyonist bir üslüpda  dicle kıyılarında  küçükken annesiyle dolaştığı akşamları ve mehtaplı geceleri anlatır.Göl saatleri,şiir-i kamerlere nazaran daha yoğundur.Bu arada haşim,,son derece müzikal,derin iştiyaklarla dolu o belde ve yollar gibi serbest  müstezatlarda yazmıştır.Birinci dünya savaşından sonra yazdığı piyale kitabindaki şiirler hayat ve kadın karşısında  kendisini çok yalnız ve garip hisseden şairin ruhi buhranını kapalı bir sembolizm ile ifade eder.Haşim,Yahya kemal ile beraber didaktik ve geveze bir manzumeciliğin hakim olduğu ikinci meşrıtiyet  devrinde halis şiiri müdafaa etmekle türk şiirinde büyük hizmette bulundu.Ahmet Hamdi Tanpınar,Ahmet Muhip Dranas,Cahit Sıtkı Tarancı gibi şairlere tesir etti.Göl Saatleri(1921),Piyale(1926,ikinci baskı 1928)adlı şiir kitaplarından başka kuvvetli bir nesirci olan Haşim'in Bize göre (1926),Gurebahane-i Laklakan (leylekler bakımevi)1928) adı altında topladığı fıkraları,Frankfurt seyahatnamesi(1933),yoğun üslubu,kendine has bakış tarzı ve hayalleri ile Türkçenin en güzel nesir örneklerini teşkil eder.Bunların dışında Haşim,sembolist ve saf şiir görüşünü müdafaa eden yazılarda yazmıştır.

 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdyrylabilir SayfaYazdır

Yorumlar


Henüz Yorum Yazylmamy?

Yorum YazınKalynYtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    

Arama ARAMA