İSTATİSTİKLER

Sitemizde;26 kategori altında, toplam 721 Hayat hikayesi bulunmaktadır.

Sitemizdeki hayat hikayeleri toplam 2523671 defa okunmuş ve 1557 yorum yazılmıştır.

Jacob Grimm in Hayatı ve Eserleri

Kategori Kategori: Sanatçılar | Yorumlar 1 Yorum | Okunma 2982 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 14 Mart 2007 00:08:18

Jacob Grimm in hayatını incelerken kuşkusuz kardeşi Wilhelm Grimm i de bu incelemenin dışında tutmak mümkün değildir.

Jacob Grimm in Hayatı ve Eserleri

(Grimm Kardeşler)

Jacob ( 1785-1863 ) ve Wilhelm Grimm ( 1786-1859 )

Jacob Grimm’ in hayatını incelerken kuşkusuz kardeşi Wilhelm Grimm’ i de bu incelemenin dışında tutmak mümkün değildir. Çünkü Wilhelm Grimm belli bir süre Jacob Grimm’ den ayrı kalsa da daha sonra kader birliği etmişler ve Alman dilinin gelişmesi sürecinde etkili olmuşlardır. Jacob ve Wilhelm Grimm babaları Hanau’ da hukukçu olan bir ailenin altı çocuğundan ikisidir. Birer yıl arayla dünyaya gelmişlerdir. Babaları Philipp Wilhelm Grimm’ in 1791 yılında Steinau’ ya memur olarak atanmasıyla Grimm kardeşlerin hayatında yeni bir dönem başlamış olur. Bu küçük yerleşim yeri olan Steinau yeni yetişmekte olan genç Grimmleri binaları, yapıları, kale ve saray mimarileriyle çok etkiler. Sonraki yıllarda Wilhelm Grimm bu şehirde annesiyle birlikte gittiği bir kiliseye hayran kalmışlığını bir yazısında ifade edecektir. Ama bu mutlu günler fazla sürmeyecektir. 1796 yılında babası zatüreeye yakalanarak 45 yaşında ardında karısı ve altı çocuğunu bırakarak hayata gözlerini yumacaktır. Bunun üzerine anneleri bayan Dorothe çocuklarının geleceğiyle ilgili endişeye kapılır. Çünkü babalarının görevi nedeniyle Steinau’ da ki okulda okumalarına gerek kalmamıştır. Annelerine göre çocukları daha iyi bir gelecek için öğrenimi burada ki okuldan daha iyi olan bir okula gitmeliydiler. Ama bunun içinde para gerekirdi. Fakat babalarının ölümü aileyi maddi zorluklara sürüklemişti.

 Bunun üzerine bayan Dorothe kız kardeşinden çocuklarının öğrenim görebilmesi için yardım ister. Olumlu bir cevap alınca henüz 11 yaşında olan Jacob ve 12 yaşında ki Wilhelm Kassel’ e gelerek belediyede memure olarak çalışan teyzelerinin yanına taşınırlar.Fakat bir müddet sonra teyzeleri bu iki çocuğun maddi yükümlülüğünü kaldıramaz duruma gelir. Onları Lyzeum’ de maddi durumu iyi olan ailelerin birinin yanına verir. İki kardeş burada kendilerine ayrılan küçücük bir odada öğrenim hayatlarını sürdürmeye devam ederler.

 İleriki yıllarda Wilhelm burada geçirdikleri zor günleri yine kaleme alacaktır. İki kardeş 1798 ve 1802 yılları arasında geçirdikleri dört senelik öğrenim süreleri boyunca fırsat buldukça Steinau’ da ki annelerini ziyaret edeceklerdir.

Üniversite yılları :

Jacob 1802 yılında Marburg Üniversitesine geldiğinde annesi henüz sağ iken bir an önce okulunu bitirmesi gerektiğinin farkındaydı. Annesinin isteği ve de babasının da bir hukukçu olması nedeniyle Jacob hukuk öğrenimini seçmiştir. Jacob’ dan bir yıl sonra da kardeşi Wilhelm edebiyat öğrenimi için Marburg’ a gelecektir. Bu arada Wilhelm hayatının bir parçası olarak kalacak astım hastalığına yakalanmıştır. Böylece henüz 17 yaşlarında olan iki kardeşin üniversite yaşamları başlamış olacaktır.

Grimm kardeşlerin hayatı bu öğrenim süreci  sırasında üniversite de öğretim görevlisi olan Friedrich Karl von Savigy ile tanışmalarıyla değişir. Bu zat kendilerine her yönden maddi manevi yardım eli uzatır. Artık Grimm kardeşlerin maddi sorunları da kısmen çözülmüş olur. Friedrich Karl von Savigy Grimm kardeşlere kendi özel kütüphanesini açar. Böylece her iki kardeşin de ileride ifade edecekleri yazınsal düşüncelerinin tohumları atılmış olur. Burada Goethe’ nin ve Schiller’ in klasiklerini okuma imkanı bulurlar. Romantizim ruhunu ilk bu incelemelerde keşfederler. Jacob Grimm ayrıca Johann Jacob Bodmerin ortaçağ Alman edebiyatında ki Şövalye nesirlerini inceler ( Minnersängern ). Bu incelemeler Jacob Grimm’ in ileride Alman dil tarihi ve Alman dili grameri hakkında yayınlayacağı eserlerine vesile olacaktır. Çünkü Jacob Grimm eski yüksek almanca diliyle yazılmış olan bu eserlerin dilinin anlaşılma zorluklarını tespit eder. Ve ileride yazacağı Alman dili tarihi eserlerinde eski yüksek almanca ve orta yüksek almanca da ki kelime ve anlam değişiklerini ortaya koyacaktır.

Jacob Grimm’ in Marburg’ da ki öğrenim yılları sırasında Avrupa da ki siyasi konjektör yeni bir çehre kazanmaktadır. Napolyon’ un yıldızı parlamış ve de Paris Avrupa nın sanatsal, kültürel merkezi haline gelmiştir. Bu yıllarda Savigny eski Roma hukukunu incelemek için Paris’ e seyahat eder. Paris’ den Jacob Grimm’ e mektup yazarak onun Paris’ e gelmesini teklif eder. Grimm bu teklifi geri çevirmez. Paris’ e gider.

 Paris’ de ki sanatsal gelişmeleri yakından inceleme fırsatı bulur. Burada ki büyük ustaların ortaya koydukları tiyatro eserlerini izler. İyi derecede Fransızca bilmesi kendisine yardımcı olur. Ama daha önemli görevi Savigny’ in  bilimsel çalışmalarına katkıda bulunmaktır. Savigny ile çalışmaları sona erdiğinde 1805 yılında Almanya’ ya geri döner. Marburg’ da bulunan kardeşi Wilhelm’ i de yanına alarak Kassel’ e giderler. Bir müddet sonra bayan Dorothe hayata gözlerini yumar. Jacob Grimm para kazanmak için Kassel’ de kütüphane sekreterliği görevine başlar.

 Artık Grimm kardeşler için bilimsel ürünler vermenin zamanı gelmiştir. Bu yüzden kendisini geçim derdi kaosundan kurtarıp bilimsel çalışmalara verir. Öncelikle Slav dili ve edebiyatı üzerine incelemeler yapar ve yazılar yazar. Wilhelm ise daha çok Alman destanlarına yönelir. Jacob Grimm mitolojinin edebiyat sanatının başlangıcı olduğuna inandığı için Alman mitolojisini araştırır ve bu isim altında bir kitap çıkarır. Daha sonrada kardeşi Wilhelm ile birlikte 1818 de çocuk ve ev ( Kinder und Hausmärchen ) masalları kitabını yazarlar. Çünkü Grimm kardeşlere göre masalları derleyip kaleme almanın tam zamanıdır.Masal anlatma geleneği gittikçe kaybolmakta ve masal severler yok olmaktadır.  Kendi bölgeleri olan Hessen, Hanau’ da anlatıla gelen masalları toplarken o yörelerin köklü ailelerinden yararlanmışlardır ve onların ağzından dinledikleri şekliyle hiçbir şey eklememeye titizlikle dikkat ederek meydana getirmişlerdir. Hatta bu iki ciltlik ( Kinder und Hausmärchen ) adlı eserlerinin önsözünde şöyle derler:

Bu masalları elden geldiğince temiz tutmaya çalıştık, ne bir olay ekledik ne birini güzelleştirdik ne de değiştirdik.

Göttingen Üniversitesi ve Göttingen’ li Yediler :

Jacob Grimm ve Wilhelm Grimm 1830 yılında Göttingen Üniversitesin de öğretim görevlisi olarak göreve başlarlar. Kendileri ayrıca üniversitenin kütüphane yöneticiliği görevini de üstlenirler. Burada profesörlüğe kadar yükselirler.

O yıllarda Fransız Devriminin yankıları Almanya’ da devam etmektedir. Almanya’ nın diğer kentlerinde olduğu gibi Göttingen’ dede devletin kolluk güçleri tarafından uyguladığı baskı kendini iyiden iyiye hissettirmektedir. Grimm kardeşler ve beraberlerinde ki beş profesör dönemin yönetimine karşı çıktıkları ve eleştirdikleri için Göttingen Üniversitesinden uzaklaştırılırlar. Bu beş profesör tarihçi Dahlmann, hukukçu Albrecht, edebiyat tarihçisi Gervinus, fizikçi Weber, doğu bilimcisi Ewald dir. Artık Grimm kardeşler işsizdir ve Kassel’ e geri dönerler.

 Fakat bu baskılar kendilerini yıldırmaz bilimsel çalışmalarına devam ederler. Bu sırada Jacob Grimm Alman şiir ve edebiyatının derleme çalışmaları yapan Achim von Arnim ile karşılıklı yazışmalarda bulunur. Bu yazışmaların içeriği Grimm’ in Arnim’ i derlemeleri konusunda eleştirilerini içerir.Bu mektuplarda Grimm masal metinlerinin özünü, kelime sırasını bozmamaya dikkat ederek kaleme alma konusunu savunur.

Halk masallarını ( Volksmärchen ) asıl edebiyatın en eski şekli ve özü sayarken romantiklerin sanatlı masal ( Kunstmärchen ) türünü kesinlikle ayrı tutmak gerektiğini belirtmiştir. Halk masallarında halkın ortak yaratıcılığını ürünü olan tabii edebiyat ( Naturpoesi ) söz konusuyken, romantik ( Kunstmärchen ) kişisel ve öznel bir sanat ürünüdür der. Fakat edebiyat tarihçisi Korff Grimm’ in masallarının da bir çeşit sanatlı masala yakınlık gösterdiği üzerinde durur. Korff’ a göre Grimm kardeşlerde masal arını derlerken biçime özen göstermişlerdir.

 Max Luthi’ e göre de Grimm kardeşlerin masallarında Goethe devrinin olgunluk ve gelişim idealini görür. Yani Grimm kardeşler kendi devirlerinin bir idealini, derlediklerini söyledikleri bu masallara yansıtmışlardır.

 Diğer bir saptama ise Grimm kardeşlerin halk masallarına eğilmesi, onların yaşadığı devrin politik durumuyla yakından ilgilidir ve bir çeşit tepki sayılabilir. Çünkü bunlar zamanında çektikleri zorluklar ve de üniversiteden uzaklaştırılmaları ve halk ürünleriyle uğraşmaları bir çeşit ütopya sonucuydu.

Wilhelm Grimm’ in değişiyle << Geçmiş zamanda yalnızca teselli aranmakla kalmıyordu, bunun başka bir döneme yönelme ümidi taşıdığı ve ya bu ümide katkıda bulunduğu sanılıyordu >> . Çocuk ve ev masallarında iyi ile kötünün, melekle şeytanın, beyaz ve siyahın karşıtlığı çokça işlenmekte ve iyinin zaferi bir çok masalda mutlu son biçiminde dile gelmektedir. İyi çoğu zaman zayıf ve güçsüz olandır. Kötü ise güçlüdür. Ama sonu iyi bitmez. Vaktiyle yaptığı iyiliklerin karşılığını bulan hep zayıf ve iyidir. Avrupa halk masallarında görünen ortak özellikleri Grimm kardeşlerin masallarında da görürüz. Figürler arasında karşıtlık çok çabuk ayırt edilebilen türdendir. Hayvanlar yanında bitkiler ve eşyalarda masal dünyasını belirleyen çizgilerdendir. Hayvanların kara, hava ve su hayvanları oluşunu insanlığın evrensele ulaşma çabası biçiminde yorumlamak mümkündür.

Masal anlatımında yer alan kalıp ifadelere gelince bunlarında masalın tanıtıcı öğelerinden olduğu üzerinde çok durulmaktadır.Başlangıç ve bitirme kalıpları gibi kelimesi kelimesine tekrarlanan doğu motifleri içeren konuşmalar stilize edilmiş ve kendi yasasına uygun tekrarlar da masalın tanıtıcı anlatı özellikleridir.

 Masallarda dikkati çeken bir başka özellik de onlara egemen olan sayı mistisizmidir. Üç ve üçün katları, yedi ve kırkbir adeta sihirli sayılardır. Yardım hep yukarıdan gelmektedir. Bu kâh iyi ruhlu periler kâh cüceler arasında gerçekleşmektedir.

 Grimm kardeşler yayımladıkları Alman efsaneleri ( Die deutschen Sagen ) eserlerinde efsane ile masalın özelliklerini birbirinden ayırmışlardır. Eser on yıla aşkın bir derleme faaliyetinin sonucudur. 1816 ve 1818 yıllarında yayımlanmış iki kitaptan oluşur. Bu eserlerde Arnim ve Brentano nun  etkisinden söz edilebilir. Önsözde efsaneyi masaldan ayıran özellik şöyle belirtilmiştir :

Masalda daha çok edebilik ağır basarken efsanede ise tarihsellik söz konusudur.

Yöresel efsaneler ve tarihsel efsanelerin ayrımı işlendikleri konunun özelliğine göre yapılmıştır. Eserin birinci cildinde toplanan efsaneler genellikle yöreseldir ve ya bölgeden bölgeye değişiklik gösterirler. Bunlarda kahramanlar cadılar, devler, cüceler...v.b. karşı karşıyadır. İkinci ciltteki efsanelerde ise bazı tarihi olaylar akıl almaz mucizelere karışmış bir biçimde işlenmiştir. Bunlarda uzunca yazılmış Novelle tarzları görülür.

Grimm kardeşlerin bilim adamı olarak en büyük başarıları Alman filolojisini ve klasik filolojiyi birer bilim alanı olarak kurmalarıdır. Jacob Grimm’ in Alman dili ve dil tarihi hakkında yazıları ve de Alman gramerini yazması bunun en somut göstergesidir.

Grimm kardeşlerin dev eserlerinden biri olan ( Deutsches Wörterbuch ) adlı etimoloji sözlüğü Alman tarihinde ki ilk sözlük olma özelliğini taşır. Bu sözlüğün oluşum evresi de ilginçtir. Göttingen Üniversitesinden zorunlu uzaklaştırılmaları sonrası Kassel’ e geri dönüp işsiz ve parasız kaldıklarında bir basın evinin Almanca sözlük yazımı teklifini kabul etmişlerdir. Jacob Grimm bu Almanca sözlüğü yazmalarında ki amacı şöyle özetler :

<< Büyük ve geniş bir çalışmaya giriştik, eminim ki bu bize dışarıdan ve etrafımızdan büyük bir destek ve dayanak sağlayacaktır. Luther’ den Goethe’ ye kadar ayrıntılı bir sözlüğe kalkışmak istiyoruz. Bu iş için bütün yazarlar titizce incelenecektir. >>

Tamamlanmasına ömürleri yetmeyen bu eserin ilk cildi 1854 yılında yayımlanmıştır. Onların başlattığı eser Berlin’ de ki Alman Bilimler Akademisi tarafından ancak 1960 yılında tamamlanabilmiştir.

Başlıca Masallarından örnekler:                                      

Bremen mızıkacıları

Hansel ile Gretel

Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler

Rapunzel

Altın Kaz

Kül Kedisi

Çizmeli Kedi

 | Puan: 8 / 5 Oy | Yazdyrylabilir SayfaYazdır

Yorumlar

MARY { 02 Aralık 2007 17:08:59 }
YHA AMA BEN ALMANCA Bİ HAYAT HİKAYESİ İSTEMİŞTİM ÖDEV KONUM ÖHÖ ÖHÖ
Di?er Sayfalar: 1. 

 

Yorum YazınKalynYtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    

Arama ARAMA