İSTATİSTİKLER

Sitemizde;26 kategori altında, toplam 721 Hayat hikayesi bulunmaktadır.

Sitemizdeki hayat hikayeleri toplam 2523690 defa okunmuş ve 1557 yorum yazılmıştır.

JEAN CALVİN

Kategori Kategori: Dini | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 2103 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 14 Mart 2007 00:17:13

Calvin 1509 yılında Noyon kentinde doğmuş, ve 1564 yılında Cenevre de ölmüştür. 16. yüzyıl Protestan Reform hareketinin en önemli ilahiyatçılarından olup Kalvenciğin kurucusudur.

JEAN CALVİN

 

Calvin 1509 yılında Noyon kentinde doğmuş, ve 1564 yılında Cenevre’de ölmüştür. 16. yüzyıl Protestan Reform hareketinin en önemli ilahiyatçılarından olup Kalvenciğin kurucusudur.

Calvin’in ilahiyat, kilise düzeni ve siyasetle ilgili görüşleri, Avrupa ve Kuzey Amerika’nın pek çok yerinde Protestanlığın gelişmesini derinden etkilemiştir. Calvin’in babası Noyon kentinin burjuva önderlerindendi, ayrıca piskoposun sekreterliğini yapmıştı. Din adamı olmasına karar verilen Calvin’in öğrenim giderlerini karşılamak üzere küçük yaşta iki ayrı kilise mülkünün gelirleri ona tahsil edildi. 1523’de Paris’e giderek öğrenim gördükten sonra Orleans Üniversitesi’nde ünlü bir hukukçu yanında öğrenimini sürdürdü. 1531’de Paris’e döndü ve hümanistlerle özellikle Guillaume Bude ile birlikte çalıştı. Paris’de geçirdiği dönemin en önemli ürünü Romalı filozof Seneca’nın “Bağışlama Üzerine” adlı yapıtı üzerine kaleme aldığı incelemeydi. Bu çalışma Calvin’in yetkin bir hümanist olduğunu gösteriyordu.

         Calvin ilk çalışmalarını yayımladıktan kısa süre sonra Protestanlığı benimsedi. Üniversitede Katolikler ile Protestanların ayrı kamplara bölünmesi ve Protestanların ders vermesinin sarayca yasaklanması üzerine Paris’den ayrıldı, sonra İsviçre’nin Protestan merkezlerinden Baset de Martianus Lucanius adıyla yaşamaya başladı. Burada ilahiyatla ilgili çalışmalarını yoğunlaştırdı, çağdaş Protestan düşünürlerinin yapıtlarını inceledi.

         Çalışmalarının en büyük ürünü 1536’da başyapıtı (Hıristiyan Dininin Kurumları) yayımlanması ile oldu. Yapıtın ilk metni Protestanları baskı altında tutan Fransa Kralı           1. François’ya karşı Protestan inançlarını açıkça sergilemeyi amaçlıyordu.

         Reform hareketi için güçlü soylu ailelerinden maddi destek sağlamak amacıyla önce İtalya’ya sonra yeniden Basel’e ardından Fransa’ya giden Callvin’in 1536’da Cenevre’ye gelmesi çalışmalarının yönünü belirledi. Calvin’in burada giriştiği kurumlaştırma çabaları Cenevrelilerin tepkisine neden oldu. Bunun üzerine Calvin o dönemde bir Alman imparatorluk kenti olan Strasburg’a gitti. Bu arada Katolikler ile Protestanları yeniden birleştirmek amacıyla düzenlenen toplantılara katıldı. Toplantıların başarısızlığı, sonunda Calvin’i Katoliklerle görüşmenin yararsız olduğuna inandırdı.

         Calvin 1541’de yeniden Cenevre’ye çağrıldı. Katolikliğe dönüş yönündeki baskılara kentin ancak Calvin’in önderliğinde direnebileceğini düşünen Cenevreliler ona yüklü bir maaş bağladılar. Calvin’in öğretilerini sistematik bir biçimde yaymak amacıyla Cenevre hükümeti 1559’da bugünkü Cenevre Üniversitesi’nin temelini attı.

         Calvin başka ülkelerde görüşlerini yaymaya yöneldi. Özellikle Fransa’dan gelen din adamları Cenevre’de eğitildikten sonra gizlice Fransa’ya sokulmaya başlandı. Calvin Fransa’da geniş bir ağ kurulmasına çalıştı. Reform kilisesinin hızla büyümesi Calvin’in siyasetle uğraşmasına yol açtı. 1560’larda sağlığı gitgide kötüleşen Calvin’in sorumluluklarını paylaşmaya başlayan Beza, 1564’de onun ölümünden sonra Kalvenciğin önderliğini üstlendi.


KALVENİZM

 

Kalvencilik Hıristiyanlıkta Jean Calvin’in ve izleyicilerinin geliştirdiği Protestan ilahiyat akımıdır. Kalvenciliğe dayalı öğreti ve uygulamalar Reform ve Presbiteryen kiliselerinin ayırt edici özelliği olmuştur. Her şeyden önce tanrı merkezci bir öğreti olan Kalvencilik, İncil’i tek iman kaynağı olarak görmesiyle Katoliklikten, önceden takdir ve inayeti olumlamasıyla da luthercilikten ayrılır.

         Calvin kendi ilahiyat kuramında, Kitabı Mukaddes’ten kaynaklanan öğretilere mantıksal bir kesinlik kazandırmasa da bunları bir bütün içinde sunmuştu. 1564’te Calvin’in ölümünden sonra Kalvenciliğin yeni bir biçimi gelişmeye başladı; daha  kuralcı bir öğreti ve disiplin ortaya çıktı. Cenevre’de Calvin’in yerini alan Theodere’de Beze kader öğretisini tanrı ve tanrısal takdir bağlamında ele almaya yöneldi. Oysa Calvin bu konuyu Hz. İsa’nın tanrısal kişiliği ve görevi ile ilişkilendirmişti. Kitabı Mukaddes’in harfi harfine tanrı esininden kaynaklandığını vurgulayan Beze kilise görevlilerini seçimle belirleyen Presbiteryen örgütlenmenin doğru olduğu sonucuna vardı. Hz. İsa’nın yalnızca tanrının seçilmiş kulları için can verdiği inancını vurguladı. Oysa Calvin hiçbir zaman bu görüşü doğrudan savunmamıştı.

         Kalvencilik İsviçre, Fransa, İskoçya ve Hollanda’da yayıldı. İngiltere’ye de erkenden girdi.1.Elizabeth’in tahta çıkışı Anglikancılığa dönüşe yol açtıysa da 1688’den sonra kiliselerin çoğu Kalvenci oldu.

         Kalvenciliğin Avrupa’daki sınırları 16. yüzyıl ortalarından başlayarak sabitleşti. 17. yüzyılda deniz aşırı ülkelere yöneldi. (Güney Afrika, Kanada, ABD) Böylece Kalvencilik beş yüz bin kadarı Fransa’da olmak üzere kırk milyon yandaşı olan, özellikle de ekonomileri erken bir gelişme gösteren ülkelerde gelişen bir dünya dini durumuna geldi. Gerçekten de yandaşları özellikle ticaret çevrelerinde yaşayan kimselerdi. Öte yandan Kalvencilik, sanat yaşamındaki yaratıcılığı da destekledi. Bu durum, mimar Brosse, ressam Rembrandt gibi birçok sanatçının Kalvenciliği benimsemesine yol açtı

 | Puan: 4,7 / 3 Oy | Yazdyrylabilir SayfaYazdır

Yorumlar


Henüz Yorum Yazylmamy?

Yorum YazınKalynYtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    

Arama ARAMA