İSTATİSTİKLER

Sitemizde;26 kategori altında, toplam 721 Hayat hikayesi bulunmaktadır.

Sitemizdeki hayat hikayeleri toplam 2575925 defa okunmuş ve 1565 yorum yazılmıştır.

TONYUKUK ABİDESİ

Kategori Kategori: Tarihi yapılar | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 2043 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 08 Nisan 2007 14:56:40

Batı cephesi :Bilge Tonyukuk ben kendim Çin ilinde kılındım.Türk milleti Çine tabi idi.Türk milleti hanını bulamayıp Çinden ayrıldı,hanlandı.Hanını bırakıp Çine kadar teslim oldu.Tanrı şöyle demiştir:Han verdim,hanını bırakıp teslim oldun.

TONYUKUK ABİDESİ

 

(birinci taş)

                                       Batı cephesi

 

             Bilge Tonyukuk ben kendim Çin ilinde kılındım.Türk milleti Çine tabi idi.Türk milleti hanını bulamayıp Çinden ayrıldı,hanlandı.Hanını bırakıp Çine kadar teslim oldu.Tanrı şöyle demiştir:Han verdim,hanını bırakıp teslim oldun.

          Teslim olduğun için Tanrı öldürmüştür.Türk milleti öldü, mahvoldu, yok oldu. Türk Sir milletinin yerinde boy kalmadı.

          Ormanda taşta kalmış olanı toplanıp yedi yüz oldu.İki kısmı atlı idi,bir kısmı yaya idi.Yedi yüz kişiyi sevk eden büyükleri şad idi.Katıl dedi. Katılanı ben idim.Bilge Tonyukuk.

          Kağan mı kılayım, dedim.Düşündüm.Zayıf boğa ve semiz boğa arkada tekme atsa;semiz boğa,zayıf boğa bilinmezmiş derler diyip,öyle düşündüm.Ondan sonra Tanrı bilgi verdiği için kendim bizzat kağan kıldım. Bilge Tonyukuk Boyla Baga Tarkan ile beraber İltiriş Kağan olunca güneyde Çini,doğuda Kıtayı,kuzeyde Oğuzu pek çok öldürdü.Bilicisi,yardımcısı bizzat bendim.Çogayın kuzey yamaçları ile Kara Kumda oturuyorduk.

 

Güney cephesi

           Geyik yiyerek,tavşan yiyerek oturuyorduk.milletin boğazı tok idi. Düşmanımız etrafta ocak gibi idi,biz ateş idik

           Öylece oturur iken Oğuzdan casusu geldi.Casusun sözü şöyle : Dokuz oğuz milletinin üzerine kağan oturdu der.Çine doğru Ku’yu,generali göndermiş,Kıtaya doğru Tongra Esimi göndermiş,sözü şöyle göndermiş: Azıcık Türk milleti yürüyormuş; kağanı cesur imiş; müşaviri bilici imiş; o iki kişi var olursa,seni,Çini öldürecek derim;beni,Oğuzu da öldürecek derim; Çin,güney taraftan hücum et; Kıtay, doğu taraftan hücum et;ben kuzey taraftan hücum edeyim;,Türk Sir milleti, yerinde hiç yürümesin; mümkünse hep yok edelim

           O sözü işitip gece uyuyacağım gelmedi,gündüz oturacağım gelmedi.Ondan sonra kağanıma arz ettim.Şöyle arz ettim: Çin,Oğuz,Kıtay bu üçü birleşirse kala kalacağız.Kendi içi dıştan tutulmuş gibiyiz.yufka olanın delinmesi kolay imiş,ince olanı kırmak kolay.Yufka kalın olsa delinmesi zor imiş.İnce yoğun olsa kırmak zor imiş.Doğuda Kıtaydan,güneyde Çinden, batıda batılılardan,kuzeyde Oğuzdan iki üç bin askerimiz,geleceğimiz var mı acaba?Böyle arz ettim.Kapanım benim kendimin.Bilge Tonyukukun arz ettiği maruzatımı  işiti verdi.Gönlünce sevk et dedi.

           Kök Öngü çiğneyerek Ötüken Ormanına doğru sevk ettim.İnek, yük hayvanı ile Toglada Oğuz geldi.Askeri üç bin imiş.Biz iki bin idik. Savaştık.Tanrı lutfetti, dağıttık. Nehire düştü.Dağıttığımız, yolda yine öldü hep.

           Ondan sonra Oğuz tamamiyle geldi.Türk milletini Ötüken yerine, ben kendim Bilge Tonyukuku Ötüken yerine konmuş diye işitip güneydeki millet, batıdaki, kuzeydeki, doğudaki millet geldi.

 

Doğu cephesi

           İki bin idik.İki ordumuz oldu.Türk milleti kılınalı,Türk kağanı oturalı Şantung şehrine,denize ulaşmış olan yok imiş.Kağanıma arz edip ordu gönderdim.Şantung şehrine ulaştırdım.Yirmi üç şehir zaptetti.Uykusunu burda terk edip,yurtta yatıp kalırdı.

           Çin kağanı  düşmanımız idi.On Ok kağanı düşmanımız idi.Fazla olarak Kırgızın kuvvetli kağanı düşmanımız oldu.O üç kağan akıol akıla verip Altun ormanı üstünde buluşalım demiş.Şöyle akıl akıla vermişler:Doğuda Türk kağanına karşı ordu sevk edelim.Ona karşı ordu sevk etmezsek,ne zaman bir şey olsa o bizi  -kağanı kahraman imiş,müşaviri bilici imiş-  ne zaman bir şey olsa öldürecektir.Her üçümüz buluşup ordu sevk edelim,tamamiyle yok edelim demiş.Türgiş kağanı şöyle demiş:Benim milletim ordadır demiş.Türk milleti yine karışıklık içindedir demiş.oğuzu yine sıkıntıdadır demiş.

           Bu sözü işitip gece yine uyuyacağım gelmiyordu,gündüz yine oturacağım gelmiyordu.o zaman düşündüm.İlk olarak Kırgıza ordu sevk etsek iyi olur dedim. Kögmenin yolu bir imiş.Kapanmış diye işitip,bu yol ile yürürsek uygun olmayacak dedim.kılavuz aradım.Çöllü Az kavminden bir er buldum. İşittim:Az ülkesinin yolu Anı boyunca...............imiş,bir at yolu imiş,onunla gitmiş.Ona söyleyip,bir atlı gitmiş diye o yolla yürürsek mümkün olacak dedim.Düşündüm,kağanıma

 

Kuzey cephesi

            Arz ettim.Asker yürüttüm.Alttan aşağı dedim.Ak Termili geçip sırtlattım.At üzerine bindirip karı söktüm.Yukarıya,atı yedeğe alarak,yaya olarak,ağaca tutunarak, çıkarttım.Öndeki er çiğneyi verip,ağaç olan tepeyi aştık.Yuvarlanarak indik.On gecede yandaki engeli dolanıp gittik.Kılavuz yeri şaşırıp boğazlandı.Bunalıp kağan dört nala koşturuver demiş.Anı suyuna vardık.O sudan aşağıya gittik.Yemek yemek için attan indik.Atı ağaca bağlıyorduk.

            Gündüz de gece de dört nala koşturup gittik.Kırgızı uykuda bastık.uykusunu mızrak ile açtık.Hanı,ordusu toplanmış.Savaştık, mızrakladık. Hanını öldürdük.Kağana Kırgız kavmi teslim oldu,baş eğdi.Geri döndük,Kögmen ormanını dolanıp geldik.

            Kıgızdan döndük.Türgiş kağanından casusu geldi.Sözü şöyle: Doğuda kapana karşı ordu yürütelim demiş.Yürütmezsek,bizi –kağanı kahraman imiş, müşaviri bilici imiş-  ne zaman bir şey olsa bizi öldürecektir demiş.Türgiş kağanı dışarı çıkmış dedi.On ok milleti eksiksiz dışarı çıkmış der.Çin ordusu var imiş.

            O sözü işitip kağanım,ben eve ineyim dedi.Hatun yok olmuştu. Ona yas töreni yaptırayım dedi.Ordu,gidin dedi,Altun ormanında oturun dedi.Ordu başı İnel Kağan, Tarduş şadı gitsin dedi.Bilge Tonyukuka,bana şöyle dedi: Bu orduyu sevk et dedi.Cezayı gönlünce söyle.Ben sana ne söyleyeyim dedi.Gelirse hile toplanır, gelmezse haberciyi,sözü alarak otur dedi.

            Altun ormanında oturduk.Üç casus geldi.Sözü bir:Kağan ordu çıkardı, On Ok ordusu eksiksiz dışarı çıktı der Yarış ovasında toplanalım demiş.

            O sözü işitip,kağana o sözü ilettim.Han tarafından söz dönüp geldi.oturun diye söylemiş.Keşif kolunu,nöbet işini çok  iyi tertip et,baskın yaptırma demiş.

            Bögü Kağan bana haber göndermiş.Apa Tarkana gizli haber göndermiş: Bilge Tonyukuk kötüdür,kindardır,şaşırır.Orduyu yürütelim diyecek, kabul etmeyin.

            O sözü işitip orduyu yürüttüm.Altun ormanını yol olmaksızın geçtik.Geceyi gündüze kattık.Bolçuya şafak sökerken ulaştık.

 

  (ikinci taş)

  Batı cephesi

            Haberciler getirdiler.Sözü şöyle: Yarış ovasında yüz bin asker toplandı der. O sözü işitip beyler bütün dönelim,temiz edepli olmak iyidir dedi.Ben şöyle derim,ben Bilge Tonyukuk:Altun ormanını aşarak geldik.İrtıs nehrini geçerek geldik.Geleni cesur dedi,duymadı.Tanrı,Umay ilahe, mukaddes yer, su, üzerine çöküverdi herhalde.Niye kaçıyoruz? Çok diye niye korkuyoruz? Az diye ne kendimizi hor görelim? Hücum edelim dedim.

           Hücum ettik,yağma ettik.

           İkinci gün ateş gibi kızıp geldi.Savaştık.Bizden,iki ucu,yarısı kadar fazla idi.Tanrı lutfettiği için,çok diye korkmadık,savaştık.Tarduş şadına  kadar kovalayıp  dağıttık.Kağanını tuttuk.Yabgusunu,şadını orda öldürdüler.Elli kadar er tuttuk.

           O aynı gece halkına haber gönderdik. O sözü işitip On Ok beyleri,milleti hep geldi,baş eğdi.Gelen beylerini,milletini tanzim edip,yığıp  -az miktarda millet kaçmıştı- on ok ordusunu sevk ettim.biz de ordu sevk ettik.Anıyı geçtik.İnci nehrini geçerek Tinsi Oğlu denilen mukaddes Ek dağını aşırdım.

 

Güney cephesi

            Demir Kapıya kadar eriştik.Ordan döndürdük.İnel Kağana,korkup ......... Tezik,Tokar .......... ondan beriki Suk başlı Soğdak milleti hep geldi,baş eğdi.......

           Türk milletinin Demir Kapıya,Tinsi Oğlu denilen dağa ulaştığı hiç yokmuş,O yere ben Bilge Tonyukuk ulaştığım için sarı altın,beyaz gümüş,kız kadın,eğri deve, mal zahmetsizce getirdi.

           İltiriş Kağan bilici olduğu için,cesur olduğu için,Çine karşı on yedi defa savaştı,Kıtaya karşı yedi  defa savaştı.Onlardan müşaviri yine  bizzat ben kendim idim,kumandanı yine bizzat ben idim.İltiriş Kağana,Türk Bögü kağanına,Türk Bögü Kağanına,Türk Bilge Kağanına

 

Doğu cephesi

            Kapgan Kağan yirmi yedi yaşında........orda......... idi.Kapgan Kağan oturdu. Gece uyumadı,gündüz oturmadı.Kızıl kanımı döktürerek,kara terimi koşturarak işi, gücü verdim he.uuzun keşif kolunu yine gönderdim hep.Siperi,nöbet yerini büyüttüm hep.Geri dönen düşmanı getirirdim. Kağanımla ordu gönderdim.Tanrı korudun, bu Türk milleti arasında silahlı düşmanı koşturmadım,damgalı atı koşturmadım. İltiriş Kağan kazanmasa, ve ben kendim kazanmasam,il de millet de yok olacaktı.Kazandığı için ve kendim kazandığım için il de il oldu,millet de millet oldu.

          Kendim ihtiyar oldum,kocaldım.Her hangi bir yerdeki kağanlı millette böylesi var olsa,ne sıkıntısı mevcut olacakmış?

          Türk Bilge Kağanı ilinde yazdırdım.Ben Bilge Tonyukuk.

 

Kuzey cephesi

           İltiriş Kağan kazanmasa,yok olsa idi,ben kendim,Bilge Tonyukuk, kazanmasam, ben yok olsa idim,Kapgan Kağanın,Türk Sir milletinin yerinde boy da,millet de,insan da hep yok olacaktı.İltiriş Kağan,Bilge Tonyukuk kazandığı için Kapgan Kağanın,Türk Bilge Kağanı Türk Sir milletinin yürüdüğü bu ........... Türk Bilge Kağanı Türk Sir milletini,Oğuz milletini besleyip oturuyor.

 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdyrylabilir SayfaYazdır

Yorumlar


Henüz Yorum Yazylmamy?

Yorum YazınKalynYtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    

Arama ARAMA