İSTATİSTİKLER

Sitemizde;26 kategori altında, toplam 721 Hayat hikayesi bulunmaktadır.

Sitemizdeki hayat hikayeleri toplam 2386614 defa okunmuş ve 1557 yorum yazılmıştır.

1973-1977 ÜÇÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI

Kategori Kategori: Ekonomik | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 1539 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 10 Nisan 2007 16:13:20

Üçüncü beş yıllık kalkınma planı 1973-1977 yıllarını kapsamakta ve onbeş yıllık uzun dönemli bir perspektifin üçüncü kısmını oluşturmaktadır Türkiye ile AT arasında 1963 yılında imzalanan ortaklık anlaşmasının

1973-1977 ÜÇÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI

 

       Üçüncü beş yıllık kalkınma planı 1973-1977 yıllarını kapsamakta ve onbeş yıllık uzun dönemli bir perspektifin üçüncü kısmını oluşturmaktadır Türkiye ile AT arasında 1963 yılında imzalanan ortaklık anlaşmasının 1 ocak 1973 yılında kanuni olarak yürürlüğe girmesi ile birlikte gümrük indirimlerinin gerçekleşmesi ve geçen on yıllık dönem içinde ulaşılan sonuçlar ve karşılaşılan sorunlar özellikle sanayide hedeflenen artış hızının gerçekleştirilememesi belirli bir yapısal değişikliği zorunlu kılmıştır. Bu yüzden plan  onbeş   yılık bir perspektif içerisinde değil yeniden hazırlanan ve 22 yılı kapsayan yeni bir stratejinin  ilk dilimi olarak hazırlanmıştır. 1973-1995 yıllarını kapsayan bu yeni stratejiyle ulaşılmak istenen başlıca hedefler şunlardır.

 

Ø      GSMH’nın yılda ortalama yüzde 9 dolayında artması.

 

Ø      Sanayiinin milli gelir içindeki payının yüzde 23’ten yüzde 40’a çıkarılması, buna karşılık tarım kesiminin payının ise yüzde 28’den yüzde 10’a indirilmesi.

 

Ø      Toplam çalışanlar içinde sanayii kesiminin payının yüzde 11’den yüzde 22’ye yükseltilmesi tarım kesiminin payının ise yüzde 60’dan yüzde 20 düşürülmesi.

 

 

            Üçüncü beş yıllık kalkınma plan döneminin belirgin özelliklerden birisi başta altyapı olmak üzere ekonominin darboğazlara girmesidir. Bunun temelinde 1960-1973  döneminde kesintisiz büyümeyi sağlayan ithal ikameci stratejilerin bulunduğu görülmektedir. İthal ikameci politikalar dayanıksız tüketim mallarına (işlenmiş gıda ürünleri.tekstil gibi) yönelik olduğu sürece büyüme devam etmiş fakat 1960’ların ortalarından itibaren ithal ikameci politikalar dayanıklı tüketim malları (taşıtlar, beyaz eşya...) ve ara mallar (çelik,rafine edilmiş ürünler, petrokimya ürünleri...) hedef alındığında elde edilen sonuçlar tatmin edici olmaktan uzak kalınmıştır. Sınırlı iç piyasa ve ihracata yönelmedeki yetersizlik sermaye yoğunluğu daha yüksek yatırımlardaki artış ve sınırlı kapasite kullanımları büyüme hızının sürdürülmesini gittikçe daha yüksek maliyetli hale getirmiştir. 1973-1974 yılları arasında dört katına çıkan petrol fiyatları Türkiye’yi derinden etkilemiştir. Ardarda  gelen hükümetler birinci petrol şokundan önce yavaşlama eğilimine giren ekonomik büyüme hızını arttırmak için en azından başlangıçta genişletici politikalar izlemişlerdir. Kamu sektörü yatırımları hızla büyümüştür ancak aynı dönemde tüketim sınırlanamadığından bu politika reel olarak yüzde 8 gibi bir büyüme sağlamasına rağmen istikrarsızlığa sebep olmuştur.

 

 

     1970’lerin sonuna doğru ulusal tasarruflar ve yatırımlar arasındaki uçurum genişlemiştir. İthalat durgun ihracat karşısında hızla büyümüştür. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT) dengesi çarpıcı bir şekilde bozulmuştur. Bunun sonucunda bütçe açığı büyümüş ve enflasyonda hızlı bir artış olmuştur. Cari işlemler dengesi önemli ölçüde açık vermiştir. Bu açık 1977’de GSMH’nın yüzde 8’ne ve döviz gelirlerinin yüzde 92’sine ulaşmıştır. Bu açıklar özel yabancı ve rezervlerle finanse edilmiştir. Fakat bu finansman şekli dış borçların artması,borçlanma yapısının bozulması ve konvertibil döviz rezervlerinin azalması şeklinde üç alanda kötüleşmeye neden olmuştur.bu ekonomik dengesizlikler sonucunda 24 ocak 1980 ekonomik istikrar kararı alınmıştır.

 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdyrylabilir SayfaYazdır

Yorumlar


Henüz Yorum Yazylmamy?

Yorum YazınKalynYtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    

Arama ARAMA