İSTATİSTİKLER

Sitemizde;26 kategori altında, toplam 721 Hayat hikayesi bulunmaktadır.

Sitemizdeki hayat hikayeleri toplam 2386591 defa okunmuş ve 1557 yorum yazılmıştır.

BDE nedir

Kategori Kategori: Genel | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 1658 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 25 Ocak 2010 12:54:43

Eğitimde yeni teknolojilerden yararlanılması gereği Türk eğitim sisteminde de çeşitli çalışmaların ve düzenlemelerin yapılmasını gerektirmiştir.

BDE nedir

           

Eğitimde yeni teknolojilerden yararlanılması gereği Türk eğitim sisteminde de çeşitli çalışmaların ve düzenlemelerin yapılmasını gerektirmiştir. Özellikle bilgisayarların eğitim sistemi içinde bir eğitim – öğretim ortamı olarak kullanılması yönünde çalışmalar son zamanlarda giderek yoğunlaşmıştır. Bilgisayar Destekli Eğitim projesi olarak isimlendirilen bu çalışmaların maliyetinin oldukça yüksek olması ve kamuoyunun bu projeyle yakından ilgilenmesi dolayısıyla projenin geçirdiği süreçlerin ve karşılaşılan sorunların ortaya konması gerek kamuoyunun aydınlanması ve gerekse alınabilecek önlemlere ışık tutması açısından yararlı olacaktır.

           

BDE projesi son 5 – 6 yılda (M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Yıl:1992, Sayı:4, sayfa:45-58) gündeme gelmekle birlikte bu sürecin en baştan, bilgisayarların Türkiye’ye girmesinden itibaren ele alınması gereklidir. Bilgisayarların Türkiye’ye girmesi ve çeşitli tür seviyelerdeki öğretim kurumlarında (yüksek öğretim, özel dersaneler vb.) çeşitli amaçlara (programcılık, teknisyenlik vb.) kullanılmaya başlanması da bu sürecin basamakları arasındadır. Bu sebeple tüm sürecin genel hatlarıyla da olsa daha iyi anlaşılması için konuya bilgisayarların Türkiye’ye girişinden başlanması daha uygun olacaktır.

           

Bilgisayarların  Türkiye’ye girişi 1960 yılında Karayolları örgütünde kullanılmaya başlanmasıyla olmuştur. Başta “Bilgisayar” sözcüğü olmak üzere Türkçe terimler kullanılmaya (1969) ve bilgisayar programlama ile ilgili dersler üniversitelerimizde öğretilmeye başlanmıştır. (Köksal, 1985:247).

           

Üniversitelerin “Bilgisayar Eğitimi” ile ilgili çalışmalarına bakıldığında bu çalışmaların öncelikle çeşitli fakültelerde lisans destek dersleri olarak yer aldığı, zamanla lisans üstü seviyeden başlayarak ve lisans seviyesinde bilgisayar bölümleri açılarak geliştiği görülür.

           

Üniversitelerimizdeki “Bilgisayar Eğitimi”nin başlangıcı genel hatlarıyla ele alınırsa karşımıza şöyle bir süreç çıkar (Köksal, !985:247; Bilgisayar, 1984;Sistem,1989).

 

İstanbul Üniversitesi 1964 yılında kurulmuş olan Haydar Furgaç Elektronik Hesap ve Araştırma Merkezi üniversite içinden ve dışından araştırmacılara destek hizmetleri sağlanmasının yanı sıra idari hizmetlerde de yardım sağlamaktadır. 1984-85 öğretim yılında İktisat Fakültesi Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı bölümü açılmıştır.

 

ODTÜ 1967 yılında disiplinler arası bir bölüm olarak “Hesap Bilimleri Bölümü” adıyla Lisans seviyesinde destek derslerine başlanmıştır. Bilgisayar bilimleri alanında 1972 yılından itibaren yüksek lisans programı başlamıştır. Bilgisayar mühendisliği bölümü ise 1977 yılında öğretime geçmiştir. 1979 yılından itibaren de doktora seviyesinde programlar açılmıştır.

 

Ege Üniversitesi 1970 yılında Elektronik   Hesap Bilimleri Enstitüsü olarak kurulan enstitünün daha sonra kapanması üzerine bir Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği Bölümü (1982) ortaya çıkmıştır.

 

 

Hacettepe Üniversitesi 1969 yılında açılan bilgisayar dizgesiyle bilimsel araştırmalar ve yönetim işleri desteklenmiştir. 1973’de Bilişim (Enformatik) Enstitüsü kurulmuş ve 1974 bahar yarıyılından itibaren Türkiye’de ilk kez bilgisayar mühendisliği dalında doktora programı açmıştır. 1977 yılında Bilgisayar Mühendisliği bölümü faaliyete geçmiştir. 1979’de işletime açılan büyük boy bilgisayar sistemiyle Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği bölümü gelişmesini sürdürmüştür.

 

Gazi Üniversitesi 1974-75 yıllarında Bilgi İşlem Merkezi oluşturulmuştur. 1979 yılından itibaren Fen – Edebiyat Fakültesinin İstatistik bölümünde destek dersleri olarak bilgisayar programlama dersleri verilmeye başlanmıştır.

 

Boğaziçi Üniversitesi 1974-75 yıllarında Önlisans Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü faaliyete geçmiştir. 1982-83 öğretim yılında ise Bilgisayar Mühendisliği bölümü açılmıştır. Ancak bu tarihten önce de Temel Bilgiler Fakültesi’nin Bilgisayar Bilimleri Bölümü’nde yüksek lisans ve doktora çalışmaları yürütülmekteydi.

 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1980-81 öğretim yılında Elektrik ve Elektronik Fakültesi Kontrol ve Bilgisayar Bölümü açılmıştır. Bölümde yüksek lisans ve doktora programları da yürütülmektedir.

 

Yıldız Teknik Üniversitesi 1982-83 öğretim yılında Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği Bölümü açılmıştır.

 

Bilkent Üniversitesi Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği Bölümü 1986 yılında lisans eğitimine başlamıştır. Yüksek lisans seviyesinde de eğitim verilmektedir(M.Ü. Atatürk Eğitim Bilimleri Dergisi, Yıl: 1992, Sayı: 4, Sayfa: 59-64).

 

Ülkemizde...

·         Bilgisayar kullanımı 1960'lı yılların başından itibaren önce kamu sonra özel kuruluşlarda yaygınlaştı.

·         Eğitim alanında ilk gelişim 1984 yılında başlatıldı.(MEB komisyonu çalışmaları.)

·         MEB tarafından 1985 yılında 1100 adet bilgisayar üç ayrı marka; IBM, AMSTRAD, MACINTOSH. Anadolu Liseleri ve her ilde bir liseye dağıtımları yapıldı.

·         Aynı yıl içinde bilgisayar satan firmalar öğretmen yetiştirme programları düzenledi ve bu öğretmenlerin bir kısmı rotasyona tabi olduklarından başka yerlere atandı ve bilgisayarların bir kısmı zamanında yerine ulaşmayınca 1985 - 1986 öğretim yılında BDE başlatılmıştı.

·         1987 yıl başlarında BDE yine gündeme geldi ve eğitim sisteminde kullanılsın mı kullanılmasın mı tartışmaları başladı,

 

...ve şu soruların yanıtları aranmaya başlandı:

1.         Eğitimde bilgisayar hangi amaçla kullanılmalıdır?

2.         Hangi eğitim kademelerinde BDE'e başlamak daha etkin olabilir?

3.         Okullarımızda fiziki alt yapının yetersizliği, sınıfların kalabalık oluşu ve ikili öğretimin varlığı!

4.         Bilgisayar öğretmenin, okullara yaymanın maliyeti?

5.         İşletme, yenileme ve onarma maliyetleri?

6.         BDE için ek bir örgütlenmeye ihtiyaç var mı?

7.         Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin bilgisayar konusunda nasıl yetiştirileceği?

8.         BDE, müfredat programlarında, öğretim metotlarında ve ders kitaplarında değişiklik gerektirir mi ve bu değişiklikler gerekli ise neler olabilir?

9.                  BDE'e yazılım uzmanlık işi olduğuna göre bu alanda neler yapılmalı?

 

Bilgisayar Destekli Eğitim kavramı 1960’lı yılların başında ülkemizde gündeme gel   -

meye başladı ve günümüzde de hala tartışmaları sürmektedir. Adı üstünde, bilgisayar ve bilgisayara bağımlı teknolojilerinin eğitimde verimi arttırmak amacı ile kullanılması BDE’nin tam anlamıdır. Bilgisayarlar eğitimde araçtır, yani hedef değil hedefe giden yolun virajlarını azaltan bir teknolojidir. Öğretmenin yerini alması ise asla düşünülemez. Sonuçta bilgisayar destekli eğitimde işbirlikli ve grup uygulamalar için bir koordinatöre yani öğretmene ihtiyaç vardır. Öğretmen hamallıktan kurtulacak ve bundan artan gücü ve zamanı ile eğitim kalitesini arttırıcı faaliyette bulunacaktır.

           

BDE konusunda son yapılan çalışmaların en önemlisi ülkemizde 1998-99 öğretim yılında tam 12 üniversitede 12’si örgün, 2’si ikinci öğretim olmak üzere 14 adet Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü açılmasıdır.

 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdyrylabilir SayfaYazdır

Yorumlar


Henüz Yorum Yazylmamy?

Yorum YazınKalynYtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    

Arama ARAMA