İSTATİSTİKLER

Sitemizde;26 kategori altında, toplam 721 Hayat hikayesi bulunmaktadır.

Sitemizdeki hayat hikayeleri toplam 2397307 defa okunmuş ve 1557 yorum yazılmıştır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ ve ÖNEMİ

Kategori Kategori: Ekonomik | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 2989 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 28 Kasım 2010 08:10:51GAP la ilgili ilk çalışmalar 1936 da Fırat Irmağı nın Keban Boğazı ndaki akım ölçmeleriyle başlamıştır


GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ ve ÖNEMİ    

 

 GAP’la ilgili ilk çalışmalar 1936’da Fırat Irmağı’nın Keban Boğazı’ndaki akım ölçmeleriyle başlamıştır.Bu çalışmalar 1960’lı yıllarda genişletilerek yoğunlaştırılmış ve  Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce ele alınarak önce “Aşağı Fırat Projesi” diye adlandırılmıştır.1970’te Aşağı Fırat Projesi’nin fizibilite çalışmaları tamamlandı.Daha sonra Fırat’la ilgili öteki projeler ve ‘Dicle Havzası Planlanması’ da bu projeye eklendi.Dicle havzasıyla ilgili çalışmalar da eklenince,bu dev projeye “Güneydoğu Anadolu Projesi” (GAP) denilip,Fırat ve Dicle Irmakları üzerine inşa edilecek bir dizi büyük baraj ve hidroelektrik santrali ile sulama tesisleri ve proje alanında yapılacak çeşitli altyapı,tarımsal yapı,ulaştırma,sanayi,eğitim,sağlık ve diğer sektörlerin gelişme tesislerini kapsayan çok yönlü entegre bir gelişme projeleri demeti dile getirildi.Bu projeler demeti,yedisi Fırat Irmağı Havzası’nda olmak üzere 13 alt projeden oluşur.Bunlar:

1-AŞAĞI FIRAT PROJESİ:

 Bu projenin sulama ile ilgili üniteleri şunlardır:

a-Şanlıurfa-Harran Ovası Sulaması:

 Şanlıurfa Tüneli sulaması olarak tanımlanan iki alt üniteden biridir.Yaklaşık 150.000 ha olan bu projenin 43.000 ha.’lık bölümü 1980 yılında ihale edilmiş,inşaatı devam etmektedir.

b-Mardin-Ceylanpınar Ovaları Sulaması:

 Şanlıurfa Tüneli sulamasının ikinci alt ünitesi olup toplam sulama alanı 328.608 ha.’dır.

c-Siverek-Hilvan Pompaj Sulaması:

 Atatürk Barajı’ndan pompajla sulanacak olan bu ünitenin sulama alanı 160.000 ha. olacaktır.

d-Bozova Pompaj Sulaması:

 Toplam sulama alanı 55.300 ha.’dır.

2-SURUÇ-BAZİKİ PROJESİ:

 Atatürk Barajı’ndan sulanacak olan Suruç ve Baziki ovalarında toplam 146.500 ha.’lık alan mevcuttur.

3-ADIYAMAN-KAHTA PROJESİ:

 Proje,Master plan kademesinde olup,5 adet Hidroelektrik Santrali ve 4 barajdan meydana gelir.

 

4-ADIYAMAN-GÖKSU-ARABAN PROJESİ:

 Proje ile toplam 71.598 ha. alan sulanacaktır.

5-GAZİANTEP PROJESİ:

 Toplam 89.000 ha. alan sulanacaktır.Ancak proje kapsamında öngörülen,Hancağız Barajı ile sulaması ile Kayacık Barajı ve sulaması inşa halinde olup,geriye kalan Kemlim Barajı ve Fırat Nehri’nden yapılacak pompaj sulaması ise planlama kademesindedir.

6-DİCLE-KRALKIZI PROJESİ:

 Proje ile,126.080 ha. alanın sulanması öngörülmektedir.Proje kapsamında olan Dicle ve Kralkızı barajları bugün tamamlanmış olup,52.033 ha.’lık alan sulanmaktadır.

7-BATMAN PROJESİ:
 Proje ile,Batman çayı,sağ ve sol sahilinde toplam 38.000 ha. alanın sulanması öngörülmüş,Batman barajı inşa halinde,sulamanın katı projesi hazırlanmaktadır.

8-BATMAN-SİLVAN PROJESİ:

 Proje ile,Dicle sol sahil ovalarında toplam 213.000 ha. alan sulanacak,proje ön etüd aşamasındadır.

9-GARGAN PROJESİ:

 Proje ile Siirt ili,Garzan,Beşiri,Kurtalan ve Batman ovalarında toplam 60.000 ha. alan sulanacaktır.Çalışmalar ön etüd safhasında yürütülmektedir.

10-CİZRE PROJESİ:

 Proje ile,Cizre Barajı’ndan Nusaybin,Cizre ve İdil ovalarında toplam 89.000 ha.alan sulanacaktır.

  GAP içinde,Aşağı Fırat Projesi’nin özel bir yeri ve önceliği vardır.Sulama ve enerji amaçlı bu proje,Atatürk Barajı ve Şanlıurfa Tüneli’ni de kapsar.Atatürk Barajı,yükseklik bakımından dünyada 8. göl hacmi açısından 15. ve kurulu güç bakımından 17.’dir.60 milyon metreküp hacmindeki dolgunun arkasında oluşan 817 kilometrekare genişliğindeki yapay göl,Türkiye’nin en büyük yapay gölüdür.Bu baraj gölünden su alarak toplam 300.000 hektarlık tarım alanını sulayacak olan Şanlıurfa Tüneli,7.64 metre çapında ve 26.4 kilometre uzunluğunda iki tünelden oluşacak,bu tünellerden akan sularla “Şanlıurfa-Harran Sulaması” gerçekleşecektir.Bunun için de Harran Ovası,sulama sisteminde 1178 kilometre kanalet kullanılacaktır.

 GAP tamamlandığında Güneydoğu Anadolu Projesi’nin tarım ekonomisinde olumlu yönde büyük değişiklikler olacağı tahmin edilmektedir.Bu bölgedeki ovaların sulanmasıyla ürün çeşitlerinde büyük bir çeşitlenme beklenmektedir.Günümüzde Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki bütün ovaların büyük bir bölümünde kuru tarım yapılmakta,buğday,arpa ve mercimek ekilmektedir.Ayrıca her yıl ekilebilir tarım alanlarının bir bölümü de nadasa bırakılmakta,yani büyük bir potansiyelden de su kıtlığı nedeniyle yararlanılamamaktadır.Söz konusu ovalarda Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ile birlikte,sulamanın başlamasıyla,bölgede yüzyıllardan beri üretilen geleneksel ürünlerin yerini sulamalı tarım ürünleri alacaktır.Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) tamamlandığında,özellikle pamuk,çeltik,yonca,yağlı tohumlar ve benzeri bazı ürünlerde ülkemizin,şimdiki üretimin birkaç katına ulaşması ve Türkiye ekonomisine çok büyük yararlar sağlaması beklenmektedir.Güneydoğu Anadolu Projesi tarımsal yapısındaki bu köklü değişiklik Çukurova tarımını da etkileyecektir.Çukurova’da bugün sulanabilen tarım alanı 125.000 hektar dolayındadır.Oysa,Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) tamamlanınca bunun yedi,sekiz katı kadar bir alan,Güneydoğu Anadolu’da sulamaya açılmış olacaktır.Günümüzde,Çukurova’daki pamuk tarlalarında çalışmak üzere her yıl Güneydoğu’dan 200.000 geçici tarım işçisi gelmektedir.Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ile birlikte Güneydoğu Anadolu’dan gelen tarım işçisine kendi bölgesinde iş alanı açılmış olacak,Çukurovalı da kısmen pamuk tarımından vazgeçerek,turunçgiller ve sebze tarımına ağırlık verecektir.Bunun sonucu olarak Çukurova’da halen büyük ölçüde iş alanı yaratan mevcut dokuma sanayisinin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne kayması da olasıdır.

 Yılda 600 bin ton pamuk,66 bin 458 ton antepfıstığı üretilebilecek;meyve üretimi 660 bin ton,sebze üretimi 3 milyon 513 bin ton artacaktır.Bugün Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) alanlarındaki sebze üretimi 14 milyon ton,meyve üretimi 1 milyon 400 bin tondur.

 Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP),Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin çehresini yalnızca tarım ve onunla ilgili sanayi açısından değiştirmeyle kalmayacak,ulaşım,nüfus,kentleşme de dahil,bölgenin tüm coğrafi görünüşünde büyük değişikliklere yol açacaktır.Güneydoğu Anadolu Bölgesi (GAP) kapsamındaki tüm hidroelektrik santrallerin devreye girmesiyle de 24 milyar kw/s elektrik üretebilecektir.

 74000 kilometrekarelik bir alanı kapsayan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) sınırları içinde Şanlıurfa,Mardin,Gaziantep,Adıyaman,Diyarbakır,Batman ve Siirt illeri tümüyle ya da bir bölümüyle yer almaktadır.1976’da uygulanmasına başlanan proje 30 yılda tamamlanabilecektir.Projede yer alan tesislerden Atatürk,Karakaya,Kralkızı baraj ve hidroelektrik santrali gibi yapımları süren tesislerin yanında henüz proje aşamasında olan tesisler de bulunmaktadır.

 2020 yılında nüfusumuzun 100 milyonu aşacağı tahmin edilmektedir.Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) tamamlandığında ise Türkiye,150 milyonu besleyecek tarım ürününü üretecek duruma gelecektir.

 Ülkemiz toprakları yılda ortalama 518 milyar metreküp yağmur almaktadır ki,bu da metre karede 664 kg. yağmura tekabül etmektedir.8.5 milyon hektarı bulan “Sulanabilir Arazinin” ancak 3.5 milyon hektarını sulayabilmekte,enerji üretiminde ise nehirlerden akıp giden suların ancak %11’i kullanılabilmektedir.Ayrıca,26 havzaya dağılan akarsular üzerinde 437 baraj kurulabilme imkanı olmasına rağmen,56 barajda ancak 30 milyon metreküp su toplanabilmektedir.

 Cumhuriyetin ilk yılı olan 1923’te 77 milyon kilovatsaat elektrik üretilebiliyordu.80 yıl sonra bugün bu üretim yaklaşık olarak 570 kat daha fazladır.Çünkü,Gap’taki 22 milyar kilovat enerji üretimi devreye girince elektrik üretimi 100 milyar kilovatsaate ulaşmış olacaktır.

 Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) cumhuriyet devrinin en büyük ve en çok yapılan entegre bir projesidir.GAP’ın ilk proje demetini teşkil eden “Aşağı Fırat Projesi”ne 1976’da başlanmıştır.

 GAP içinde Fırat ve Dicle üzerinde 15 baraj ve 18 hidroelektrik santral kurulmakta olup,bu proje bittiğinde bu iki nehirden Basra Körfezi’ne boşuna akan 56 milyar metreküp su disipline edilerek,18 milyon dekar arazide Sulu Tarım yapılacaktır.

NEDEN GAP?

 Bölgenin ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayalı bulunmaktadır ve altı aya yakın yaz kuraklığı nedeni ile kuru tarım tekniği yaygınlaşmıştır.Bölgedeki işlenebilir arazinin ancak %3’ü sulanabilmektedir.Bu durumu değiştirebilmek için,bölgenin iki önemli akarsuyu olan Fırat ve Dicle’nin sularının,sulama ve enerji üretimi amacını gerçekleştirmeye yönelik barajlar ve hidroelektrik santralleri zincirinden oluşmamaktadır.Bunun yanında bölgenin her çeşit altyapı,tarımsal yapı,ulaştırma,sanayi,eğitim,konut,sağlık sektörlerinin gelişme tesirlerini ve hizmetlerini kapsayan,bölgenin kalkınmasını amaçlayan entegre bir projedir.Projenin ekonomik boyutu yanında sosyo-kültürel yönü de büyük önem taşımaktadır.

GAP’IN GENEL AMAÇLARI:

- Ekonomik yapıyı geliştirerek GAP bölgesindeki gelir düzeylerini yükseltmek ve böylece GAP bölgesi ve diğer bölgeler arasındaki gelir farklılığını daraltmak,

-Kırsal alandaki verimliliği ve istihdam olanaklarını arttırmak,

-GAP bölgesindeki büyük kentlerin nüfus emme kapasitesinin arttırmak,

-Tarımsal verimliliğin arttırılması ve çiftçilik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi yoluyla kırsal bölgelerdeki gelir düzeyini yükseltmek,

-İhraç edilebilir ürünlerin üretilmesine katkıda bulunmak,

-Daha tarımsal işletme yönetimi,tarımsal pratikler ve bitki desenleri uygulayarak arazi kullanımını geliştirmek,

-Gübre,tarımsal ilaçlar,maddeler ve sulama suyunun uygun bir bileşimi içinde tarımsal mekanizasyonu geliştirmek,

-Hayvancılıkta verimin arttırılması için,

-Baraj göllerinden yararlanılarak iç su balıkçılığını teşvik etmek.

 

GAP’ın en önemli kolu olan Atatürk Barajıdır

 

 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdyrylabilir SayfaYazdır

Yorumlar


Henüz Yorum Yazylmamy?

Yorum YazınKalynYtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    

Arama ARAMA