İSTATİSTİKLER

Sitemizde;26 kategori altında, toplam 721 Hayat hikayesi bulunmaktadır.

Sitemizdeki hayat hikayeleri toplam 2506583 defa okunmuş ve 1557 yorum yazılmıştır.

TÜRKİYE DEKİ KOMPOSTLAŞTIRMA TESİSLERİ

Kategori Kategori: Ekonomik | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 3919 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 06 Aralık 2010 13:15:40

1. İzmir Kompostlaştırma ve Geri Kazanma Tesisi
2. Giresun Kompostlaştırma Tesisi
3. Mersin Kompostlaştırma Tesisi
4. Antalya Kompostlaştırma Tesisi
5. Marmaris Kompostlaştırma Tesisi

TÜRKİYE’DEKİ KOMPOSTLAŞTIRMA TESİSLERİ

 

1.      İzmir Kompostlaştırma ve Geri Kazanma Tesisi

 

İzmir’de 1968 yılında Çiğli ve Halkpınar’da 150’şer t/gün’lük kapasiteli iki adet geri kazanma ve kompostlaştırma tesisi kurulmuştur. Bu tesisler Danimarka teknolojisi ile yapılmış ve 1985 yılına kadar çalışmıştır. Bu tesislere karşılık olarak gelen atıklar, önce bir hazne içine dökülmekte ve buradan geçen uzun bir bandın üzerinde taşınmaktadır. Değerlendirilebilir kuru atıklarda banttan manuel (el ile) ayıklanmaktadır. Daha sonra atıklar bir döner tambur içerisinde 4 saatlik bir süre içinde homojenize edilip kompostlaştırma işleminin tamamlanması için araziye serilmektedir.

 

Her iki tesisin ayırma bölümleri bina içerisinde, kompostlaştırma bölümleri ise açık sahadadır. Tesislerin meskun bölgelere yakın olmalarından dolayı koku vb. gibi rahatsızlıklar ve bunlardan kaynaklanan bazı şikayetlerin olduğu görülmüştür.

 

1985 yılında İzmir’in Uzundere mevkiinde meskun bölgeden uzak bir alanda 500 t/gün kapasiteli bir ayırma tesisi kurulmuştur. Yeni kompostlaştırma tesisi 1988 yılında faaliyete geçmiştir. Bu tarihte diğer iki eski tesis devre dışı bırakılmıştır.

 

Halen çalışan bu tesis, bir ayırma ve kompostlaştırma bölümünden oluşmaktadır. Bu tesisin ayırma bölümü yarı manuel şekilde çalışmaktadır. Burada atıklar önce büyük bir döner elekten geçmekte ve 160 mm’den ince olan fraksiyon kaba atıklardan ayrılmaktadır.

 

Kaba fraksiyon ayırma bandında yine manuel olarak ayrılmakta ve ince fraksiyon ikinci bir döner eleğe aktarılmaktadır. Birinci dönem elekten ayrılan ince (< 160 mm) malzeme kompostlanabilir atıktır. İkinci ayırma safhasında kül ve toz gibi kompostlaştırmaya olumsuz etki yapan maddeler ayrılmaktadır.

 

Ayırma bandında değerlendirilebilir katı atıklar elle ayrılıp malzeme cinsine göre atık bacalardan konteynırlara atılmaktadır. Ayırma bandı oldukça uzun olup çok sayıda değerlendirilebilir katı atığın ayıklanmasına müsaittir. Plastik malzemeler; PET, PE, PP, PVC, naylon olarak ayıklanmaktadır. Metaller önce elle ayıklanmakta ve daha sonra bir mıknatıslı ayırıcıdan geçirilmektedir. Plastik malzemelerin ve metallerin balyalanması için iki adet pres mevcuttur. Ayırma tesisinde ayrılan ve kullanılmayan malzemeler tekrar bir döner elekten geçirilmektedir. Burada işe yaramayan kaba atıklar (örneğin; çocuk bezi vb.) kompostlaştırılabilir ince atıklardan ayrılmaktadır. Bu döner elekten gecen ince fraksiyon daha önce ayrılan kompostlanabilir atıklarla birlikte kompostlaştırma sahasına gönderilmektedir.

 

Değerlendirilebilir katı atıkları ayıran tesisin işletmesi belediye tarafından bir (hurdacı) müteahite ihale edilmiştir. Ancak denetim noksanlıklarından dolayı sistem aksamalı çalışmaktadır.

 

Kompostlanabilir atıklar bir bant ile tesis dışına taşınmakta ve uzun bir hat boyunca araziye serilmektedir. Kompost yığınları için ayrılmış arazinin ortasından geçen bir konveyör kompostlanacak atıkların düzenli bir şekilde her iki tarafta yığınlar oluşturulması sağlanır. Bu yığınlar (bu arazide 6 adet üçgen biçiminde yığın mevcuttur) bir hafta boyunca aynı yerde tutulmaktadır. Bir hafta sonunda bunlar bühler imalatı olan helezonlu bir makinenin içinde karıştırılmakta ve yine birer hafta bekletildikleri ikinci ve üçüncü yığınlara aktarılmaktadır. Bu helezonlu makine inşaatlarda kullanılan dört tekerlekli makinelere benzemekte karıştırmayı ve taşımayı sağlayan helezon ise “Wendelin” sistemini andırmaktadır. Kompostlaştırma süresi 6 haftadır. Bundan başka herhangi bir son çürüme aşamasına gerek görülmemiştir.

 

Kompost yığınlarının altında uzunlamasına aralıklar mevcuttur. Bu aralıklar hem havalandırma hemde sızıntı sularının drenajı için kullanılmaktadır. İlk iki haftada, kompost yığınları emişli, daha sonraki haftalarda ise basınçlı hava ile havalandırılmaktadır.

 

2.      Giresun Kompostlaştırma Tesisi 

 

Giresun’da 1986 yılında bir kompostlaştırma tesisi İsmak Makine Sanayi Ve Ltd. Şti. tarafından kurulmuştur. Tesisin kuruluş kapasitesi 60 t/gün olup, bu kapasite tesisin çalıştığı süre içinde yeterli olmuştur.

 

Bu tesisi çalıştığı sırada tesise katı atıklar karışık olarak getirilmekte ve çöp boşaltma ünitesine boşaltılmaktaydı. Atıklar buradan ön parçalayıcı çelik paletlere geçerek ön parçalama işlemi yapılmakta ve ön parçalayıcıdan sonra ön ayıklama konveyörüne gelen atıklar (kağıt, naylon, plastik, metal, kutu, kemik vb.) maddeler ayrılarak geri dönüştürülmekteydi. Geri kalan organik maddeler bir biyo-kimyasal reaktörün içine dökülmekte ve burada 8-10 saat içinde reaksiyonlarını tamamladıktan sonra çift kademeli elekten geçerek bir balistik ayırıcıya gelmektedir. Balistik ayırıcı ham gübrenin içindeki yoğunlukça gübreden daha ağır olan atıkları ayırmakta ve ham gübre balistik ayırıcının önünde yığınlaştırılmaktadır. Bu yığınlar bir kepçe veya bir römork ile gübre dinlendirme sahasına götürülmekte 25-30 gün burada dinlenen gübre, çevre sıcaklığına geldiğinde son elekten geçirilerek sınıflandırılmaktadır.

 

Elde edilen ve sadece tarımda kullanılmak üzere alıcı bulabilen kompost, tüketicilere ücretsiz olarak verilmekteydi. Ancak bilinçsiz işletme sonunda, kompost tam oluşmadan ve henüz sıcaklık yüksek seviyelerde iken dağıtım yapıldığı için fazla alıcı bulamamıştır. Tüketicilerde bu kompostu kullanmaktan memnun olmamıştır. Özellikle koku önemli şikayetlere neden olmuştur. Uygulama sırasında kompost sıcaklığının çok yüksek olduğu gerekçesiyle kireç kullanılmasıda gerekmiştir.

 

Giresun kompost tesisinde oluşan sızıntı suları için ayrı toplama sistemi kurulmuştur. Sadece sızıntı suyunun çok olduğu zamanlarda bunun vidanjörle alınıp uygun görülen boş bir araziye dökülmesi sağlanmıştır. Sızıntı suyu, gelen çöpü nemlendirmek için veya başka bir amaçla kullanılmamıştır. Giresun’daki mevcut iklim şartlarından dolayı çöpler oldukça nemli oluğu için zaten nemlendirmeye de gerek görülmemiştir.

 

Çürüme sırasında oluşan hava kirliliğini azaltmak için hiç bir önlem alınmamıştır. Giresun deniz kıyısında bir yerleşim yeri olduğu için hava akımları denizden dağlara ve dağlardan denize doğru olduğundan hava kirliliğinin etkilerini büyük ölçüde azaltmıştır.

 

3.      Mersin Kompostlaştırma Tesisi

 

Tesis, 1984 yılında işletmeye girmiştir. Mersin’deki kompostlaştırma tesisinin kapasitesi 160 t/h’tir. Bu miktar, Mersin’in toplam çöpünün yaklaşık % 50’sine tekabül etmektedir. Kuruluş yeri olarak, kentten yaklaşık 20 km uzakta ve dağın tepesinde bulunan Çavuşlu mevkii seçilmiştir. Aynı yerde daha sonra Mersin düzenli depolama sahası kurulmuştur. Bu tesislerin toplam alanı 67 ha’dır.

 

Tesis, ilk planlandığında üç bölümden ibaretti. Birinci bölüm, çöpün havalandırma ön çürütme işlemini yapan kısımdır. Gelen çöpler hacmi 35 m3 olan sepetlere doldurulup bu sepetlerin içinde havalandırılıyordu. Sepetlerin altında, akü ile çalışan taşıtlar bulunuyordu. Bu şekilde sepetler malzeme kabulünden ikinci bölüme doğru ilerliyorlardı. Sepetlerin toplam sayısı 120 olarak belirlenmiştir. Bu sepetler için toplam 6 tane büyük hol binası inşaa edilmiştir. Ancak, alttan havalandırma sisteminin çalışmamasından dolayı aşırı böceklenme meydana gelmiştir. Bundan dolayı toplam bir aylık bir çalışmadan sonra bu bölüm iptal edilmiştir.

 

Başlangıçta birinci bölümden gelen atıklar yarı otomatik bir ön ayırma sisteminden geçiriliyordu. Ancak sepetli sistemlerden vazgeçildikten sonra, çöpler bir hurdacı müteahit tarafından tamamen elle ayıklanıp konveyör bandına aktarılmış ve ayıklanan değerlendirilebilir kuru malzemeler hollerde biriktirilmiştir. Şu anda, bu 6 büyük holinde her birinde ayrı bir malzeme stoklanmaktadır.

 

İkinci bölüm, parçalayıcı ve bir otomatik ayırıcıdan oluşmaktadır. Çöpler, taşıyıcı banda verilip iki paralel konveyörle değirmenlere taşınmaktadır. Burada da büyük kısımlar parçalanmakta torbalar açılmakta ve çöpler kompost için uygun bir hale getirilmektedir. Metal parçacıkları ayırmak için parçalanmış çöpler bir mıknatıstan geçirilmektedir. Sistemde ayrıca otomatik bir cam ayırıcısı da mevcuttur. Ancak tüm cam malzemelerin hurdacılar tarafından ayıklanıp değerlendirilmesinden dolayı, bu cam ayırıcı hiç bir zaman kullanılamamıştır.

 

Kompostlaştırma tesisinin üçüncü bölümünde ise kompost yığınlarının oluşturduğu bölümdür. Parçalanmış kompost, kepçeyle açık bir araziye taşınmakta ve orada 3 ay kadar fermantasyona uğramaktadır. Daha sonra bu kompost bir elekten geçirilerek iki fraksiyon ayrıştırılmaktadır.

 

Mersin kompostlaştırma tesisinde atıksuyun temizlenmesi veya hava kalitesinin korunması ile ilgili herhangi bir tedbir alınmamıştır. Kompostun olgunlaşma bölümünün zemini toprak olduğu için, burada meydana gelen sızıntı suları doğrudan toprağa sızmaktadır. Ayırma ve parçalanma bölümünde oluşan atıksular ise tesisin alt tarafında bulunan ve depolama sahasının atıksularının da gittiği bir lagüne akmaktadır.

 

Kompostun kalitesi ile ilgili Ege ve Çukurova Üniversitelerinde bazı analizler yapılmıştır. Ancak, bu analizlerin raporları yetkililer tarafından bulunamadığı için Mersin’deki üretilen kompostun kalitesi ile ilgili herhangi bir bilgi edinilememiştir.

 

 

 

4.      Antalya Kompostlaştırma Tesisi

 

Antalya’da 1984 yılında bir ayırma ve kompostlaştırma tesisi kurulmuştur. Bu tesisin kapasitesi 50 t/gün olarak tasarlanmış ve Antalya’nın ihtiyaçları için çok yetersiz kalmıştır. Tesis İzmirli İsmak firması tarafından projelendirilmiş ve inşaa edilmiştir. Tesiste herhangi bir yabancı teknoloji kullanılmamıştır.

 

Kompostlaştırma tesisi 1989 yılına kadar çalıştırılmış ve bu tarihten sonra devre dışı bırakılmıştır. Bunun Antalya’daki yetkililer tarafından belirlenen en önemli nedeni, çok yüksek elektrik ihtiyacından kaynaklanan işletme maliyeti olmuştur. Ayrıca, Antalya’daki yetkililerce kompostlaştırma tesisinin verimsiz çalıştığıda belirtilmiştir.

 

Antalya’da bulunan kompostlaştırma tesisinde üretilen kompost ile yapılan iki analizin sonuçları verilmiştir. Bu analiz sonuçları, kompostun genel olarak gübre niteliklerine sahip olduğu, ancak daha fazla olgunlaşması gerektiğini belirtmektedir. Ayrıca, kompostta bulunan yabancı madde oranıda yüksek bulunmuştur.

 

5.      Marmaris Kompostlaştırma Tesisi

 

Marmaris’te bulunan kompostlaştırma tesiside İsmak tarafından projelendirilmiş ve inşaa edilmiştir. Bu tesisi bir ay boyunca İsmak firması işletmiş ve daha sonra Marmaris Belediyesine devretmiştir. Belediye yetkililerine göre, tesise sadece üç defa çöp kamyonu gelmiş, ondan sonrada herhangi bir çalışma olmamıştır.

 

 | Puan: 10 / 1 Oy | Yazdyrylabilir SayfaYazdır

Yorumlar


Henüz Yorum Yazylmamy?

Yorum YazınKalynYtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    

Arama ARAMA