İSTATİSTİKLER

Sitemizde;26 kategori altında, toplam 721 Hayat hikayesi bulunmaktadır.

Sitemizdeki hayat hikayeleri toplam 2506506 defa okunmuş ve 1557 yorum yazılmıştır.

KALİTE MALİYETLERİNİN ANALİZİ ve YÖNETİMİ

Kategori Kategori: Ekonomik | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 3353 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 12 Ocak 2012 22:53:03

Kalite, tüketici gereksinmelerini mümkün en ekonomik düzeyde karşılamayı amaçlayan mühendislik ve imalat karakteristiklerinin bileşimidir. Tüketici isteklerini en ekonomik düzeyde karşılamak amacıyla işletme organizasyonu içindeki çeşitli ürünlerin;kalitenin yaratılması, yaşatılması ve geliştirilmesi yolundaki çabalarını birleştirip koordine eden sisteme toplam kalite kontrolu denmektedir.


KALİTE  MALİYETLERİNİN  ANALİZİ  ve  YÖNETİMİ

 

 

1. KALİTE  MALİYETLERİNE  GİRİŞ

 

Kalite, tüketici gereksinmelerini mümkün en ekonomik düzeyde karşılamayı amaçlayan mühendislik ve imalat karakteristiklerinin bileşimidir. Tüketici isteklerini en ekonomik düzeyde karşılamak amacıyla işletme organizasyonu içindeki çeşitli ürünlerin;kalitenin yaratılması, yaşatılması ve geliştirilmesi yolundaki çabalarını birleştirip koordine eden sisteme toplam kalite kontrolu denmektedir.

Toplam kalite kontrolü faaliyetlerinin değerlenmesinde ve geliştirilmesinde belirli maliyet unsurları ölçme kriterleri olarak kullanılmaktadır. Kalite kontrol yetersizliğinden doğan maliyetlerle, faaliyet sonucu ortaya çıkan maliyetler çeşitli yöntemlerle kıyaslanarak gerekli düzenlemeler yapılır.

“Kalite maliyetleri” terimi farklı insanlar için farklı anlamlar ifade etmektedir. Bazıları kalite maliyetlerini kaliteye ulaşma maliyetleri olarak anlarken bazıları Kalite Departmanı çalıştırma maliyeti olarak anlamaktadır. Kalite uzmanlarının yeni yorumları, kalite maliyetlerini yetersiz kalitenin (esas olarak kusurlu işi bulma ve kusursuz hale getirme maliyetleri) neden olduğu maliyetler olarak tanımlamaktadır. Günümüzde artık, yöneticiler “kalite maliyetleri” terimini kullandıkları zaman, yetersiz kalitenin neden olduğu maliyetlerden bahsedilmektedir.

Kalitenin firma gelirine etkisi, kalite sistemine yapılacak yatırım ile dengelenmelidir. Çünkü, kalite mutlak anlamda eniyi demek değildir. Firmanın sağlaması gereken  “optimum” kalitedir.Örneğin, bir makinada hareket iletme görevi yapan bir milin çapı 50 mm. ve toleransı 0.05 mm. olarak işlenmekteyken, tasarım mühendisi bu toleransı 0.005 mm. olarak değiştirirse milin kalitesi iyileşmiş mi olacaktır ? İlk toleransa göre işlenen mil kendinden beklenen görevi yeterince yapıyorsa, “optimum kalite” kavramına göre, toleransı sıklaştırmak maliyet arttırmaktan başka bir işe yaramayacaktır.

 

 

 

 

Kalite Maliyetlerinin Tanımı :

 

Kalite Maliyetlerinin tanımı hususunda uluslarası standartlar getirilmiştir. Özetle incelersek ,

 

1. ISO  9004   Kalite Yönetimi ve Kalite sistemi elemanları standardı: Bu  standartta kalite maliyetleri ile ilgili standartlar mevcuttur. Kalitenin kar - zarar tablosuna etkisi büyük ve uzun dönemde olduğu , bundan ötürü kalite sıstemının etkinliğinin işleme mantığı ile ölçülmesi gerektiği belirtilmektadir. Bu standart kalite maliyetlerini ;

 

a) İşletme içi kalite maliyetleri

 

b) İşletme dışı güvence kalitesi maliyetleri

 

olarak iki gruba ayırmaktadır.

 

 

“KALITE MALİYETLERI”  üzerinde tartışılan bir terim olduğundan öncelikle bunun tanımlanması  yerinde olur.F.Alman Normları DIN  55350 yi inceleyecek olursak “kalite maliyetleri” meydana gelebilecek hataları önlemek amacıyla yürütülen faaliyetlerin planlı kalite muayenelerinin ve mamülün üretim aşamalarında veya müşteriye eslinıinden  sonra   görülen hataların sonucunda  ortaya  çıkan maliyetlerdir.

 

Diğer bir deyişle kalite maliyetlerı üçe ayrılmaktadır; bunlar sırasıyla önleme amaçlı maliyetler, değerlendirme maliyetleri ve dahili-harici hata maliyetleridir.

 

Prof. Dr. Walter Masing DIN 55350’deki kalite maliyetleri tarifine ilişkin şu görüşleri ileri sürmektedir.Bu tarifle kalite, ambalaj ve transport gibi mamul dışında, mamulden ayrı bir kavram gibi görülmeye çalışılmaktadır; sanki mamulün üretilmesi bir görev, bunun hatadan arındırılması da ayrı bir görevmiş gibi. Halbuki bir işletmede çalışan her elemanın görevi zaten işini zamanında öngörülen maliyetlerde ve hatasız yapmak değil midir?"

 

Prof Masing, önleme amaçlı maliyetleri ve değerlendirme maliyetlerini reddetmektedir. Buna gerekçe olarak önleme maliyetlerinin birçok belirsizlikler içerdiğini örneklerle vurgulamaktadır. Hataları önlemek amacıyla alınacak tüm önlemler kastedildiğinde - daha yeni teknolojiyle çalışarak daha az hata yapıldığından -­ yeni makina ve diğer üretim araçlarına ilişkin yatırımların üretim şartlarını iyileştirerek hata yapılması ihtimalini azalttığından ışıklandırma, klima vb. çevre şartlarındaki değişikliklerinde önleme maliyetleri içerisinde yer alması gerekeceğini öne sürmektedir.

 

Benzer şekilde "Değerlendirme Maliyetleri" başlığı altında Toplanan Kalite Kontrol faaliyetlerinin ise "Hata Maliyetleri" başlığı altında ele alınması gerektiğini, çünkü hata meydana gelme ihtimali sıfır olan yerde kimsenin olmayan hataları aramak için para ve zaman ayırmayacağını saunmaktadır Prof Dr. Masing,  50’li yılların başında "Kalite Maliyetleri - Quality Costs" deyiminin doğduğu ABD'de Amerikan Kalite Kontrol Derneği (ASQC) eski başkanlarından Dr. James Harrington'un kitabını "Poor Quality Costs - Kötü Kalite Maliyetleri" adı altında ınlanmasını örnek göstermektedir.

 

Bir kalite yöneticisinin temel görevi kalite maliyetlerinin optimizasyonudur.Işletme içi ve dışı pek çok sebepten etkilenen kalite maliyetlerinin her bir bile seninin seviyesi diğerini etkilemektedir. Bu nedenle Toplam Kalite maliyetlerin optimize edilmesi pek kolay olmayacaktır. Bu bölümde her bir maliyet kategorisi itibariye maliyetlerin azaltılması için yapılması gereken faaliyetler ve uygulanan  öntemler anlatılacaktır.

 

 

1.1. KALİTE  MALİYETİ ANALİZİNDE  KULLANILAN  TEKNIKLER

 

Kalite maliyet analizlerine makro ve mikro düzeylerde bakmak mümkündür.

Genelde iyi bir kalite - maliyet analizi için iyi bir kalite - bileşim sistemi ve maliyet muhasebesine ihtiyaç vardır. Kalite - maliyet sistemi, kurum bün eşinde mevcut bulunan muhasebe sisteminden en iyi yararlanabilecek biçimde tasarlanmalıdır.

 

1.2. KALİTE MALİYET ANALİZLERİ UYGULAMA STRATEJİSİ

 

Kalite maliyet analizleri uygulamasında izlenecek strateji şöyledir:

 

1. Kusurlu ürün maliyetlerini sıfıra indirmek için doğrudan girişim

2. Gelişim için doğru önleyici faaliyetlere yatırım

3. Sonuçlara göre değerlendirme ve maliyetlerin düşürülmesi

4. Daha fazla gelişme için sürekli önleme faaliyetlerini takip ve yeniden yönlendirme

Stratejinin temel felsefesi:

 

- Her kusurlu üretimin bir temel nedeni vardır

- Bu nedenler önlenebilir

- Önlemek daima daha ucuzdur

 

TaM hali için:

http://www.hayat-hikayeleri.com/arsiv/kaliteli_maliyet_analizi.rar

 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdyrylabilir SayfaYazdır

Yorumlar


Henüz Yorum Yazylmamy?

Yorum YazınKalynYtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    

Arama ARAMA