İSTATİSTİKLER

Sitemizde;26 kategori altında, toplam 721 Hayat hikayesi bulunmaktadır.

Sitemizdeki hayat hikayeleri toplam 2365093 defa okunmuş ve 1557 yorum yazılmıştır.

ATATÜRK'ün devrim hakkındaki düşünceleri

Kategori Kategori: Atatürk | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 1819 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 09 Ocak 2007 18:59:40

DEVRIMCILIGI VE DEVRIMLERI

DEVRIM VE DEVRIMCILER

Gerçek devrimciler onlardır ki, ilerleme ve yenileme devrimlerine götürmek istedikleri insanların ruh ve vicdanlarındaki gerçek eğilimine islemesini belirler. Bu münasebetle sunu da belirteyim ki, Türk ulusunun son yıllarda gösterdiği harikaların, yaptığı siyasal ve toplumsal devrimlerin gerçek sahibi kendisidir, sizsiniz. Ulusumuz da bu yetenek ve ilerleme var olmasaydı, onu yaratmaya hiçbir kuvvet ve kudret yetemezdi.
Devrimin ereğini kavramış olanlar, onu daima koruyup gözetme gücünde olacaklardır.


DEVRIMCILIGI VE DEVRIMLERI

DEVRIM VE DEVRIMCILER

“Gerçek devrimciler onlardır ki, ilerleme ve yenileme devrimlerine götürmek istedikleri insanların ruh ve vicdanlarındaki gerçek eğilimine islemesini belirler. Bu münasebetle sunu da belirteyim ki, Türk ulusunun son yıllarda gösterdiği harikaların, yaptığı siyasal ve toplumsal devrimlerin gerçek sahibi kendisidir, sizsiniz. Ulusumuz da bu yetenek ve ilerleme var olmasaydı, onu yaratmaya hiçbir kuvvet ve kudret yetemezdi. ”

“Devrimin ereğini kavramış olanlar, onu daima koruyup gözetme gücünde olacaklardır. ”

 

 

 

 

EGITIMDE DEVRIM

“Hiç bir zaman hatırımızdan çıkmasın ki Cumhuriyet sizde Fikri hür, vicdani hür, irfanı hür nesiller ister. ”

“Bu yurdun sahibi ve topluluğumuzun temel öğesi köylüdür. İste bu köylüdür ki bu güne dek eğitim ve öğretim nurundan yoksun bırakılmıştır. Bundan dolayı, bizim izleyeceğimiz ulusal eğitim siyasetinin temeli, önce var olan bilgisizliği gidermektir.”

“eğitim ve öğretimde uygulayacağımız yöntem, bilgiyi insan için fazla bir süs, bir baskı aracı yahut uygar bir zevkten çok maddi yasamda basarîli olmayı sağlayan pratik ve kullanmaya elverişli bir araç haline getirmektir. ”

“Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenlerden, eğiticiden yoksun bir ulus henüz ulus adini alma yeteneğini kazanamamıştır. Ona görüle gelen bir kütle denir, ulus denemez. Bir kütle ulus olabilmek için mutlaka eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır. Onlardır ki bir toplumu gerçek ulus haline koyarlar. ”

“Düşünce gelişmesine olduğu gibi, beden gelişmesine de önem vermek ve özellikle, ulusal karakteri derin tarihimizin esinlettiği yüksek derecelere çıkarmak gerekir.”

“Her çeşit spor çalışmalarını, Türk gençliğinin ulusal eğitiminin ana öğelerinden saymalıdır. ”

“Türk dilinin kendi benliğine, aslındaki güzellik ve zenginliğine kavuşması için, bütün devlet örgütümüzün, dikkatli, ilgili olmasını isteriz.”

“Dil kurumu en güzel ve verimli bir is olarak türlü bilimlere ait Türkçe terimleri saptamış ve böylece dilimiz yabancı dillerin etkisinden kurtulma yolunda esaslı adımını atmıştır. ”

“Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana sadik kalmazsa, değişmeyen gerçek insanlığı şaşırtacak bir nitelik kazanabilir.”

 

 

 

 

 

ULUSAL SAVUNMA

“Efendiler, kumandanlar askerlik görev ve gereklerini düşünürken ve uygularken, aklini siyasal düşüncelerin etkisi altında bulundurmaktan sakınmalıdırlar. Siyasal yönün gereğini düşünen başka görevliler olduğunu unutmamalıdırlar. ”

“O halde, yöntem ve kural sudur ki, genel durumu yönetme sorumluluğunu taşıyanlar, en önemli hedefe ve en yakin tehlikeye olabildiğince yakin bulunur. Yeter ki, bu yaklaşma, genel durumu görmekten kısıtlı bırakacak derecede olmasın. ”

“Ben askerliğin her şeyden önce sanatkârlığını severim. ”

“Savaşta güçten çok, gücü amaca uygun şekilde yönetmenin önemli olduğu düşünülmelidir. ”

“Tarihte yarılmamış ve yarılmayan cephe yoktur. ”

“Zafer,<> diyebilenindir; basarî, <> diye başlayanın ve <> diyebilenindir.”

“Türk ordusunun bir birliği, dengini kesin olarak yener; iki katini tutuklar ve durdurur. ”

“Ordumuz, Türk birliğinin, Türk güç ve yeteneğinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesidir. Ordumuz, Türk topraklarının ve Türkiye idealini gerçekleştirmek için sarf etmekte olduğumuz sistemli çalışmaların yenilmesi olanaksız güvencesidir. ”

 

 

 

 

 

 

DEVRIM VE UYGARLIK

“Halk ile çok temasım vardır. O saf kütle bilemezsiniz ne denli yenilik yanlısıdır! ”

“Türk’leri yüzyıllardır izlediği hareket, sürekli bir yönde oldu: Biz, daima doğudan batıya yürüdük.”

“Bugüne dek kazandığımız basarılar, bizi ancak, ilerleme ve uygarlığa doğru yol açmıştır. Yoksa ilerleme ve uygarlığa henüz ulaştırmış değildir. Bize ve torunlarımıza düsen görev, bu yol üzerinde duraklamadan ilerlemektir. ”

“Dağları delen, göklerde uçan, moleküllerden yıldızlara kadar her şeyi gören, aydınlatan, inceleyen uygarlığın gücünün ve yüceliğinin karsısında Orta Çağ anlayışıyla, ilkel bos inanlara yürümeye çalışan uluslar mahvolmaya ya da hiç olmasa esir ve alçalmış olmaya mahkûmdurlar. Oysaki Türkiye Cumhuriyeti halkı yenileşmiş ve gelişmiş bir kütle olarak sonsuz yasamaya karar vermiş, esirlik zincirlerini ise tarihte görülmemiş kahramanliklarla parça parça etmiştir. ”

 

 

 

 

 

TÜRK DEVRIMI VE KADIN

“Daha esenlikle, daha dürüst olarak yürüyeceğimiz yol vardır. Büyük Türk kadınını çalışmamıza katmak, yaşamımızı onunla birlikte yürütmek Türk kadınını bilim, ahlak, toplum ve ekonomi yaşamında erkeğin ortağı, arkadaşı, yardımcısı ve desteği yapmak yoludur. Eğer kadınlarımız dinin emrettiği kıyafetle, erdemin gerektirdiği davranışla içimizde bulunur, ulusun bilim, sanat hareketlerine katılırsa, bunun inanınız, ulusun en bağnazı bile beğenmekten kendini alamaz. ”

“Türk kadınları ülkenin yazgısını ulus adına yöneten siyasal zümre içinde bulunmak istediğini belirtmekle ülkenin, ulusun yurttaşlara yüklediği görevlerin hiçbirinde kendilerinin uzak bırakılacağını düşünmezler. Çünkü görev karşılığı olmayan hak yoktur.”

“Türk kadını dünyanın en aydın, en erdemli ve en ağır kadını olmalıdır. Ağır sıklette değil, ahlakta, erdemde ağır, vakur bir kadın olmalıdır. Türk kadınının görevi, Türk’ü zihniyetiyle, pazısıyla azmiyle koruma ve savunmada güçlü kuşaklar yetiştirmektedir. Ulusun kaynağı, toplumsal yasamın temeli olan kadın, ancak erdemli olursa görevini yapabilir. Kadın herhalde çok yüksek olmalıdır. Burada Fikret merhumun herkesçe bilinen bir sözünü hatırlarım:

<< Elbet sefil olursa kadın alçalır beser>>.”

 

 

 

 

 

 

HUKUKTA DEVRIM

“Adalet siyasetimizin temel esasi, zamanın değişmesi ile hükümlerin de değişmesi gerekeceği inkâr olunmaz kuralıdır. ”

“Ulusların yargılama hakki, bağımsızlının birinci koşuludur. Adliye gücü bağımsız olmayan bir ulusun devlet halinde valici kabul olunamaz.”

“Yasalarımız, ulusal gereksemelere ve hukuk biliminin gereklerine göre yeni bastan düzeltilecek ve tamamlanacaktır. Tüm yasalarımızın düzenlenmesinde, her örgüte ulusal egemenlik esasları içinde hareket olunacaktır.”

“Yurttaşlık hukukunda, aile hukukunda izleyeceğimiz yol ancak uygarlık yolu olacaktır. Hukukta geçiştirme ve bos inanlara bağlılık, ulusları uyandırmaktan alıkoyan en ağır kâbustur. Türk ulusu üzerinde kâbus bulundurmaz. ”

 

 

 

 

 

DEVRIM VE DIN

“Bizim dinimiz, en makul, en doğal dindir. Ve ancak bundan dolayı son din olmuştur. Bu dinine doğal olabilmesi için akla, fenne, ilme ve mantığa uyması gerekir. Bizim dinimiz bunlara tamamen uygundur. ”

“Büyük dinimiz çalışmayanın insanlıkla ilgisi olmadığını bildiriyor. Bazı kimseler çağa uymayı kâfirlik sanıyorlar. Asil küfür onların bu sanısıdır. Bu yanlış yorum ereği, İslamların kâfirlere esir olmasını istemek değil de nedir? Her sarıklıyı hoca sanmayın, hoca olmak sariklsa değil beyinledir. ”

“Artik Türkiye, din ve şeriat oyunlarına sahne olmaktan çok yüksektir. Bu gibi oyuncular varsa kendilerine başka taraflarda sahne arasınlar. ”

“İtiraf etmek zorundayız ki, bütün İslam dünyasının bütün topluluklarında hep yanlış düşünüşler hüküm sürdüğü içindir ki, doğudan batıya kadar İslam ülkeleri düşmanların ayakları altında çiğnenmiş ve düşmanların esirlik zincirine geçmiştir. ”

 

 

 

 

 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdyrylabilir SayfaYazdır

Yorumlar


Henüz Yorum Yazylmamy?

Yorum YazınKalynYtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    

Arama ARAMA